Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen, Kriminalomsorgsdirektoratet, er overordnet 5 regioner.
Troms og Finnmark friomsorgskontor har hovedkontor i Tromsø med avdelingskontorer i Harstad, Hammerfest og Kirkenes med til sammen 31 ansatte.

Nærmere opplysninger om Troms og Finnmark friomsorgskontor finnes på www.kriminalomsorgen.no

Tilkallingsvikar - Elektronisk kontroll

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region nord
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  146281
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger