Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen, Kriminalomsorgsdirektoratet, er overordnet 5 regioner.
Troms og Finnmark friomsorgskontor har hovedkontor i Tromsø med avdelingskontorer i Harstad, Hammerfest og Kirkenes med til sammen 31 ansatte.

Nærmere opplysninger om Troms og Finnmark friomsorgskontor finnes på www.kriminalomsorgen.no

Tilkallingsvikar - Elektronisk kontroll

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (fotlenke) er en straffegjennomføringsform som innebærer at den domfelte gjennomfører ubetinget fengselsstraff i eget hjem.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre egnethetsvurderinger
 • Kontrollere at vilkår overholdes
 • Individuelle samtaler og oppfølging av domfelte
 • Administrere straffegjennomføringen for øvrig


Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyskole/universitetsutdanning, fengselsfaglig utdanning. Studenter og andre med relevante erfaring kan også søke. Førerkort kl. B.
 • Vikarbehovet vil variere fra noen timer i uka til lengre perioder i turnus.
  Reisevirksomhet må påregnes. 
 • Det må ikke være noe å utsette på vandelen for ansatte i Kriminalomsorgen. Ved tilsetting må uttømmende politiattest fremlegges.

  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seniorkonsulent Odd-Petter Woll, tlf. 906 26 373.


Søknadsfrist: 31.01.18

Kopi av vitnemål og attester bringes med ved eventuelt intervju.

Søknad sendes elektronisk via linken "søk stillingen" på denne siden. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ved å ringe telefon 75 54 22 20.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region nord
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  146281
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger