NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultetet for ingeniørvitenskap
Fakultetsadministrasjonen, forskningsseksjonen

Seniorrådgiver Internasjonalt forskningssamarbeid (IV-3/18)

Ved Fakultetet for ingeniørvitenskap (IV) har vi ledig en nyopprettet stilling med overordnet ansvar for å styrke fakultetets internasjonale forskningssamarbeid.

IV er et av NTNUs største fakulteter. Fakultetet består av åtte institutter, koordinerer tre av NTNUs satsningsområder og er ansvarlig for fire forskningssentre. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor bachelor, sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge, og har stor forskningsaktivitet med over 250 vitenskapelig ansatte i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

EU er en viktig arena for internasjonalt forskningssamarbeid og for rekruttering av gode studenter og forskere. Deltagelse i EUs rammeprogrammer for forskning er strategisk viktig for NTNU, og inngår som et viktig element i NTNUs internasjonale strategi og handlingsplan. Kunnskap om EUs virkemiddelapparat, deltakelse i teknologiplattformer og gode nettverk er avgjørende. 

Fakultetet søker seniorrådgiver med særlig ansvar for forskningsinitiativ knyttet til EUs H2020 og FP 9 rammeprogrammer. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til utvikling og oppfølging av strategiske forskningsnettverk, lokale tiltak og initiativ i organisasjonen. Tett kontakt med vårt kontor i Brussel og stor reisevirksomhet er påkrevd. Den rette søkeren får store muligheter for å påvirke innholdet i stillingen.

Sentrale ansvarsområder i stillingen:

• Posisjonering i forhold til framtidige utlysninger i EUs forskningsprogram
• Politisk og strategisk nettverksbygging
• Planlegging og implementering av strategiske og operative støttetiltak i organisasjonen

Eventuelle endringer i arbeidsområdet og involvering i andre prosjektoppgaver kan være aktuelt etter avtale med seksjonssjefen.

Krav for stillingen:

• Fullført utdanning på master- eller doktorgradsnivå
• Erfaring fra utvikling og ledelse av forskningsinitiativ eller næringsrettede forskningsprosjekt
• Erfaring fra utvikling av strategiske samarbeidsarenaer
• Erfaring med internasjonalt samarbeid
• Gode ferdigheter i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Erfaring fra om forskningsrådets og EUs virkemiddelapparat er en stor fordel.

Vi søker deg som:

• Har strategisk evne til å tenke helhet og muligheter
• Forstår forskningens rolle i samfunnet
• Har god forretningsforståelse
• Er resultatorientert
• Evner å jobbe selvstendig og tar initiativ
• Har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner 
• Har en motiverende og inkluderende samarbeidsform
• Har evne til å skape tillit og bygge relasjoner, nettverksbygger

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt.

Stillingen er plassert i forskningsseksjonen og rapporterer til seksjonssjef. Seksjonen har pr dato 4 medarbeidere og inngår som en av fem seksjoner i fakultetsadministrasjonen, som totalt består av ca. 35 medarbeidere.

Lønn og tilsettingsvilkår:
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ kode 1364 seniorrådgiver, normal avlønning er brutto kr 563 100 – 654 900 pr. år. Avlønning vurderes ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Vi tilbyr:
Et fakultet i kraftig utvikling og vekst gjør IV-fakultetet til en spennende arbeidsplass. Teamarbeid står sentralt i et godt arbeidsmiljø preget av løsningsfokus og god service overfor studenter og institutter. Fakultetsadministrasjonen har fleksitidsordning.

Som ansatt ved NTNU har du tilgang til en rekke goder. Disse omfatter alt fra kurs- og andre opplæringstiltak, pensjons- og forsikringsordninger, muligheter for fleksibel arbeidstid og fri i høytider, samt til ulike rabatter og tilbud.

• gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
• varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
• en hyggelig arbeidsplass på Gløshaugen med dyktige og engasjerte kolleger

Nærmere opplysninger om stillingen vil du får ved å henvende deg til prodekan forskning Ingrid Schjølberg, tlf 930 66 355 eller seksjonssjef Astrid Vigtil, tlf 918 97 728.

Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via denne siden, merket med ref.nr. IV-3/18. Rettkjente kopier av attester og vitnemål vil kreves av kandidatene som inviteres til intervju.

Søknadsfrist 21.01.2018

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Fakultetet for ingeniørvitenskap
 • Jobbnorge-ID
  146255
 • Intern-ID
  2017/40462
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger