NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultetet for ingeniørvitenskap
Fakultetsadministrasjonen, forskningsseksjonen

 

Forskningsrådgiver, midlertidig stilling (IV-2/18)

I forskningsseksjonen ved Fakultetet for ingeniørvitenskap (IV) har vi ledig en midlertidig stilling fram til september 2019 som forskningsrådgiver.

IV er et av NTNUs største fakulteter. Fakultetet består av åtte institutter, koordinerer tre av NTNUs satsningsområder og er ansvarlig for fire forskningssentre. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor bachelor, sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge, og har stor forskningsaktivitet med over 250 vitenskapelig ansatte i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Forskningsrådet er den største kilden til finansiering av forskningsaktivitet ved IV. Det er avgjørende å vinne fram i den nasjonale konkurransen. Samtidig er EU en stadig viktigere kilde til finansiering av vitenskapelig aktivitet. Deltagelse i EUs rammeprogrammer for forskning er strategisk viktig for Norge og NTNU, og inngår som et viktig element i NTNUs internasjonale handlingsplan. Kunnskap om EUs virkemiddelapparat er avgjørende for høy tildelingsgrad og det blir en stadig større oppgave å holde seg oppdatert på utviklingen innen internasjonal forskningsfinansiering.

NTNU har et godt utviklet administrativt støtteapparat for deltagelse i EUs forskningsprogrammer.

Sentrale ansvarsområder i stillingen:

• koordinering og tilrettelegging for gode prosesser innen forskningsadministrasjon og innovasjon
• koordinering av fakultetets samlede støtteapparat for forskningsstøtte
• oppfølging av fakultetets EU-prosjektportefølje
• rådgivning og administrativ støtte i utvikling av prosjektsøknader
• tilrettelegging for internasjonalt forskningssamarbeid

Eventuelle endringer i arbeidsområdet og involvering i andre prosjektoppgaver kan være aktuelt etter avtale med seksjonssjefen.

Krav for stillingen:

• fullført mastergrad
• erfaring fra eller kunnskap om EUs rammeprogram for forskning og forskningsrådets virkemiddelapparat
• dokumentert erfaring med prosjektetablering og koordinering
• gode ferdigheter i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Bakgrunn som forsker er en fordel men ikke påkrevd. 

Vi søker deg som:

• evner å jobbe selvstendig i en hektisk hverdag med mange henvendelser og korte frister
• raskt kan sette deg inn i nye oppgaver og forstå nødvendige prioriteringer og tiltak
• jobber analytisk, er løsningsorientert med god evne til problemløsning
• har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• har god orden og struktur
• forstår forskernes utfordringer i prosjektenes ulike faser

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt i vurderingen.

Stillingen rapporterer til seksjonssjef for forskning. Seksjonen har pr dato 4 medarbeidere og inngår som en av fem seksjoner i fakultetsadministrasjonen, som totalt består av ca. 35 medarbeidere.

Lønn og tilsettingsvilkår:
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ kode 1434 rådgiver, normal avlønning er brutto kr 485 700 – 617 400 pr. år. Avlønning vurderes ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Vi tilbyr:
Et fakultet i kraftig utvikling og vekst gjør IV-fakultetet til en spennende arbeidsplass. Teamarbeid står sentralt i et godt arbeidsmiljø preget av løsningsfokus og god service overfor studenter og institutter. Fakultetsadministrasjonen har fleksitidsordning.

Som ansatt ved NTNU har du tilgang til en rekke goder. Disse omfatter alt fra kurs- og andre opplæringstiltak, pensjons- og forsikringsordninger, muligheter for fleksibel arbeidstid og fri i høytider, samt til ulike rabatter og tilbud.

• gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
• varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
• en hyggelig arbeidsplass på Gløshaugen med dyktige og engasjerte kolleger

Nærmere opplysninger om stillingen vil du får ved å henvende deg til seksjonssjef Astrid Vigtil, tlf 918 97 728.

Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via denne siden, merket med ref.nr. IV-2/18. Rettkjente kopier av attester og vitnemål vil kreves av kandidatene som inviteres til intervju.

Søknadsfrist: 21.01.2018

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Fakultetet for ingeniørvitenskap
 • Jobbnorge-ID
  146254
 • Intern-ID
  2017/29359
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger