Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Professor i kunst og håndverk

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som professor i kunst og håndverk ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, campus Bergen

Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett har fire instiutt med tilsatte i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærerutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 500 tilsatte, og tilbyr barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.

Ansvars- og arbeidsområde
Professoren skal bidra i oppbyggingen av avdelingens utdannings- og forskningsmiljø på alle nivåer, og generelt bidra med å fremme Høgskolen som en dynamisk og produktiv kunnskaps- og forskningsinstitusjon, og bidra til fagutvikling internt. Videre skal professoren:

 • Undervise, veilede og evaluere på ph.d.-, master-, og bachelorstudier i grunnskole- og barnehagelærerutdanninga
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av avdelingens master og phd.program
 • Ta initiativ til å lede og gjennomføre FOU-arbeid innen fagområdet kunst og håndverk
 • Bidra til publisering og forskningsformidling
 • Veilede ansatte som arbeider med forskningsprosjekter innen fagområdet
 • Bidra til studentinvolvering i forskningsprosjekter

Kvalifikasjonskrav
Søkere må ha professorkompetanse med klar relevans for kunst og håndverk. Kompetansen må være relevant for lærerprofesjonene, skole og/eller barnehage. Professorkompetansen kan være tuftet på dr.grad eller kunstnerisk utviklingsarbeid.  

Tilleggskrav:
Søkeren må ha gode samarbeids- og formidlingsevner og beherske norsk eller annet skandinavisk språk. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk ved ansettelsestidspunktet må forplikte seg til å beherske norsk innen to år.

Dersom den som blir tilsett ikke har formell praktisk pedagogisk kompetanse, må vedkommende delta på kurs i høgskolepedagogikk innen to år fra tilsetningsdato.

Følgende kompetanse tillegges vekt: Erfaring med relevant internasjonalt nettverk, erfaring fra søknad om eksterne forskningsmidler, pedagogisk utdanning, undervisningserfaring og veiledningserfaring fra ulike nivå.

Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju og bedt om å holde prøveforelesning.

Slik søker du
Søkere til stillingen vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg med tre medlemmer.

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden. Som vedlegg til søknaden må søkerne også laste opp de vitenskapelige arbeider (inntil 15 stk.) de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Søkere bør nevne de arbeider eller deler av arbeider som skal særlig vektlegges ved vurderingen. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søkeren laste opp attesterte oversettelser.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert med den informasjonen som foreligger i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkers ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innen fristen. Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved Høgskulen på Vestlandet.

Lønnsvilkår
Professorstillingen lønnes i stillingskode 1013. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon
Den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter, instrukser og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Høgskolen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endring i stillingens innpassering i organisasjonen og ansvarsområde.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom forespørselen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Hjemmeside

Kontaktpersoner:
Instituttleder Oded Ben-Horin tlf. +47 53 49 14 56, mail: oded.ben@hvl.no
Programansvarlig Margareth Eilifsen, tlf.+47 55 58 57 20, mail: Margareth.Eilifsen@hvl.no 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  146216
 • Intern-ID
  17/12569
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger