NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i entreprenørskap

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig en stilling som universitetslektor i entreprenørskap.

Instituttet har for tiden tilsatt 23 professorer, 13 professor II, 18 i mellomgruppestillinger (faste tilsatte), 9 postdoktorer og 27 stipendiater. Instituttets fagstab er organisert i 4 faggrupper og 2 fagseksjoner:

 • Bedriftsøkonomi og optimering
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Strategi og forretningsutvikling
 • Virksomhetsledelse
 • Eksperter i team (fagseksjon)
 • Fagseksjon for økonomi og ledelse (campus Gjøvik)

Stillingen vil være tilknyttet Faggruppen for Strategi og forretningsutvikling. Faggruppen har ansvar for undervisning innen tre fagområder:

 • Entreprenørskap
 • Innovasjon
 • Strategi og internasjonal forretningsutvikling

Stillingens fagområde er entreprenørskap, og arbeidet vil være knyttet til Masterstudiene ved NTNUs Entreprenørskole, samt instituttets undervisning i entreprenørskap for andre studenter. NTNUs Entreprenørskole har ca. 70 studenter fordelt på to kull (mer informasjon på: www.iot.ntnu.no/nse). Den som tilsettes vil også få ta del i utviklingen av Engage – Centre for engaged education through entrepreneurship. Dette er et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) med Fakultet for økonomi som vertskap. Engage skal videreutvikle utdanning og undervisningsformer for å skape entreprenørielle ferdigheter og holdninger hos studenter innen alle disipliner og profesjoner (http://www.ntnu.edu/engage ).

Arbeidsområder – universitetslektor:

 • bidra til daglig drift i samarbeid med fagstaben ved NTNUs Entreprenørskole
 • utviklingsarbeid ved NTNUs Entreprenørskole og Engage
 • bidra til gjennomføringen av undervisningopplegget i entreprenørskap ved faggruppen etter gjeldende studieplan
 • eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse
 • kontinuerlig videreutvikle masterprogrammene ved NTNUs Entreprenørskole og øvrige undervisningstilbud som instituttet gir innenfor entreprenørskap
 • bidra til utstrakt samarbeid med relevante teknologimiljøer på NTNU
 • bidra til å initiere og videreutvikle samarbeid med eksterne partnere

Universitetslektoren må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

 • Det stilles krav til kompetanse på minimum masternivå innen fagområdet entreprenørskap.
 • NTNUs Entreprenørskole kombinerer teori med praksiselementer, og det er derfor et krav at søkerne har erfaring fra praktisk forretningsutvikling.
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet som faglig omstillingsevne/pedagogiske ferdigheter, gode samarbeidsferdigheter og motivasjon til å utvikle entreprenørskapsundervisning NTNU.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes som universitetslektor, kode 1009, og vil normalt bli avlønnet fra kr 432 700 til kr 563 500 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Dersom den som tilsettes er fremmedspråklig, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Vi tilbyr:

 • Norges fremste studenter innenfor fagområdet
 • Tett samarbeid med Engage – Senter for Fremragende Utdanning i senterets funksjonstid
 • Spennende fagmiljø i sterk vekst
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen registrere følgende i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på erfaring fra praktisk forretningsutvikling

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte professor Øystein Widding, telefon 41215584, e-post low@iot.ntnu.no, eller professor Roger Sørheim, telefon 91803448, e-post rogers@iot.ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med ØK-033.

Søknadsfrist: 23.01.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  146212
 • Intern-ID
  2017/14664
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger