Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Indre Østfold fengsel inngår i Kriminalomsorgen region øst. Fengselet består av Eidsberg avdeling med høyt sikkerhetsnivå og 102 plasser og Trøgstad avdeling med lavere sikkerhetsnivå og 90 plasser. Eidsberg avdeling åpnet i juni 2017 etter omfattende utbyggingsprosjekt og et fortsatt under oppbygging mot full drift.

Alle innsatte skal få tilbud om daglig aktivitet når de er i fengsel. Sysselsetning er viktig i forhold til å styrke mulighetene for god rehabilitering under og etter fengselsopphold. Arbeidsdriften i fengsel gir tilpassede tilbud innen drift- vedlikeholds- og produksjonsarbeid. Gjennom samarbeid med videregående opplæring er målet å gi innsatte kvalifikasjoner for arbeidslivet etter soning.

Kjøkkenet er en del av arbeidsdriften i fengselet. I Trøgstad er det produksjonskjøkken for mat til innsatte, og i Eidsberg inngår kjøkkenet i sysselsetting og opplæringstilbudet.

Verksbetjent kjøkken/kokk - Indre Østfold fengsel

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Trøgstad
 • Jobbnorge-ID
  146179
 • Intern-ID
  ASA
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger