Kriminalomsorgen region vest er et etatsnivå under Kriminalomsorgsdirektoratet med overordna ansvar for straffegjennomføringa i fylka Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Region vest har ca 500 tilsette og har administrasjon i Bergen. Regionen administrerer fem fengsel, tre friomsorgskontor, ein overgangsbustad og Senter for narkotikaprogram med domstolskontroll i Bergen. Arbeidet i kriminalomsorga er utfordrande og vi legg vekt på å ha eit godt fagleg og stimulerande arbeidsmiljø.

Vik Fengsel ligg i Vik i Sogn. Fengselet har kapasitet til 39 innsette på to ulike avdelingar, høgare og lågare sikkerheit. Fengselet vart etablert i 1865 og utvida med ny avdeling i 2007. Fengselet har omfattande samarbeide med andre offentlege etatar, skular og private aktørar i arbeidet med å fylgja opp attendeføringsgarantien i kriminalomsorga.

Vår visjon er: Aktiv kriminalomsorg - tryggare samfunn

Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement

Verksmeister

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region vest
 • Nettside
 • Kommune
  Vik
 • Jobbnorge-ID
  146088
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger