NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning tilbyr et fullverdig utdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring, og er et av NTNUs største med 4000 studenter og cirka 360 ansatte. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning samt to nasjonale ressurssentre med formål å styrke kompetansen i grunnleggende ferdigheter i barnehager og skoler over hele landet. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Institutt for lærerutdanning har eget ph.d- program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole og er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har en bred forskningsportefølje rettet mot skole og utdanning.

 

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking og nasjonalt senter for matematikk i opplæringen skal bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.

 

Ved Institutt for lærerutdanning er det fra 01.08.2018 ledig en fast 100% stilling som universitetslektor i engelsk fagdidaktikk.

Stillingen tilhører fagseksjon for engelsk og fremmedspråk. Engelskemner inngår i de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanningen, lektorutdanningen 8.–13. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning og 2-årige mastergradstilbud i engelsk og fremmedspråk. NTNU tilbyr også videreutdanning i engelsk for lærere i både grunnskole og videregående skole. Fagseksjonen har dessuten ansvar for undervisning i fagdidaktikk i fremmedspråkene fransk, tysk og spansk.

Fagseksjon for engelsk og fremmedspråk består for tiden av 2 professorer, 2 dosenter, 5 førsteamanuenser, 1 førstelektor og 9 universitetslektorer.

Arbeidsområder:

 • Gjennomføring av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplaner, og arbeid med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegg
 • Undervisning på emnene Engelsk 1 og Engelsk 2 ved grunnskolelærerutdanning 1.–7. og 5.–10. trinn
 • Samlingsbasert undervisning knyttet til studietilbudene Engelsk 1 og Engelsk 2, 1.–7.trinn og 5.–10.trinn, innenfor den nasjonale satsingen Kompetanse for Kvalitet
 • Samlingsbasert undervisning og praksisoppfølging knyttet til praktisk-pedagogisk utdanning i engelsk
 • Stillingen er i hovedsak en undervisningsstilling, men den som tilsettes har rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde i det omfang som en universitetslektorstilling åpner for
 • Eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse
 • Administrative oppgaver
 • Faglig ansvar sammen med fagets øvrige vitenskapelige ansatte

Den som tilsettes vil få støtte og veiledning i oppstarten og gjennom studieåret. Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner:

 • Hovedfag/mastergrad i engelsk fagdidaktikk og/eller engelsk
 • Den som tilsettes må dokumentere solide kvalifikasjoner innen fagområdet engelsk fagdidaktikk
 • Undervisningserfaring fra norsk grunnskole og/eller videregående skole er sterkt ønskelig
 • Erfaring fra lærerutdanning, samt erfaring med bruk av informasjonsteknologi i undervisningskontekst tillegges vekt
 • Det er ønskelig med praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som ansettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.
 • Det er ønskelig med praktisk-pedagogisk utdanning eller lignende
 • I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon, vil bli tillagt stor vekt.

Ved vurderingen blir det lagt vekt på vitenskapelige arbeider med relevans for skole og/eller lærerutdanning.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår:

Universitetslektor kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 412 200,- Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 412 200,- til kr. 621800,- i 100 % stilling, Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Søknad:

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-95.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte fagseksjonsleder Eivind Nessa Torgersen, telefon +47 73 41 27 25, e-post: eivind.torgersen@ntnu.no eller nestleder Ingfrid Thowsen, telefon +47 90 77 93 97, e-post: ingfrid.thowsen@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR- seksjonen ved Marianne Gomo på e-post: marianne.gomo@ntnu.no 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  145914
 • Intern-ID
  2017/34160
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger