Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 240 ansatte.

Næringsseksjonen, i Hav-og forurensningsavdelingen, har ansvar for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor områdene helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og langtransportert luftforurensning. Seksjonen har et spesielt ansvar for forurensningsloven og produktkontrolloven med tilhørende forskrifter. Seksjonen har også ansvar for forurensende utslipp fra for eksempel industri, akvakultur og avløp samt miljøvirkninger av radioaktiv stråling i Norge.

Jurist (førstekonsulent/rådgiver)

Er du jurist og vil bidra i arbeidet med å redusere forurensning, inkludert marin forsøpling og spredning av mikroplast?  

Vi søker deg som er fleksibel og ønsker å ta del i et tverrfaglig, faglig utfordrende, travelt og trivelig miljø!

Klima- og miljødepartementet har et ledig vikariat fra 01.03.2018 til og med 31.07.2019 (med mulighet for forlengelse) i Hav- og forurensningsavdelingen, næringsseksjonen.

Dine arbeidsoppgaver vil være: 

 • nasjonalt og internasjonalt arbeid mot forurensning, inkludert marin forsøpling og spredning av mikroplast.
 • utvikling av juridiske og økonomiske virkemidler.
 • regelverksutvikling nasjonalt og internasjonalt og behandling av komplekse saker etter forurensningsloven og produktkontrolloven.
 • oppfølging av eksisterende regelverk innenfor hele seksjonens ansvarsområde. 

Stillingen krever at du kan samarbeide godt med andre seksjoner og departementer, og ha bred kontakt med underliggende etater og dels med representanter for næringslivet.  

 

Kvalifikasjoner:  

 • Du har master i rettsvitenskap med gode karakterer. Du er velkommen til å søke som nyutdannet, men endelig vitnemål må foreligge før tilsettingsvedtak fattes.
 • Relevant erfaring vil tillegges vekt, men kreves ikke.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som er strukturert, analytisk og har stor arbeidskapasitet.
 • Du arbeider selvstendig og har gode samarbeidsevner.
 • Du har god prioriterings- og gjennomføringsevne.
 • Stillingen krever at du forstår rollen som embetsverk for politisk ledelse. 
 • Du har stor grad av fleksibilitet og trives med en travel hverdag, som er preget av uforutsigbarhet og leveranse under tidspress.
 • Du har svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og gode engelskkunnskaper.

Klima- og miljødepartementet tilbyr:

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1,5t trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse. Se mer her: regjeringen.no/jobbikld.

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres i en av stillingskodene førstekonsulent/rådgiver, jf. departementets personalpolitikk.

Årslønn fra kr. 416.600 til 569.000 (ltr. 47-65) avhengig av kvalifikasjoner.

For mer informasjon om stillingene, kontakt: Prosjektleder/seniorrådgiver Tonje Geiran, tlf: 952 06 505, Fagdirektør Mona Aarhus, tlf: 476 65 433 

Som IA-virksomhet legger departementet vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor til å søke jobb i staten. 

Vitnemål og attester må tas med ved intervju. Innsendte vedlegg blir ikke returnert.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  Klima- og miljødepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kongens gate 20, 0153 OSLO
 • Jobbnorge-ID
  145890
 • Intern-ID
  KLD1/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger