Finansdepartementet har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Tre avdelingsdirektører

Skattelovavdelingen i Finansdepartementet skal bidra til at landet har et skattesystem, et folkeregister og et internasjonalt avtalenettverk som tilfredsstiller politiske, faglige og administrative krav, og en forvaltning som ivaretar dette. Skattelovavdelingen gir råd til statsråden og forbereder lovforslag for Stortinget på området skatt, avgifter og toll. 
Avdelingen er nylig omorganisert og vil heretter bestå av fem seksjoner. For tre av seksjonene er stillingen som seksjonsleder ledig. Som seksjonsleder er man en del av Skattelovavdelingens ledergruppe på sju personer.

AVDELINGSDIREKTØR
Seksjon for skatteforvaltning og innkreving.


Seksjon for skatteforvaltning og innkreving har ansvaret for forvaltnings- og innkrevingsreglene på hele skatte- og avgiftsområdet, dvs. for skatt, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, toll og særavgifter mv. 

AVDELINGSDIREKTØR
Seksjon for indirekte skatt


Seksjonen har ansvaret for regelverket om merverdiavgift, toll og særavgifter, herunder avgift på motorvogner og drivstoff. 

AVDELINGSDIREKTØR
Seksjon for personskatt og skatteavtaler


Seksjonen har ansvar for arbeidet med lønnstakerbeskatningen, pensjonistbeskatningen, trygdeavgift og deler av kapitalbeskatningen. Videre har seksjonen ansvar for departementets arbeid med Norges skatteavtaler med andre stater. Seksjonen er nyetablert etter omorganisering.


Felles for alle tre stillingene: 

Seksjonene vil få om lag 10 ansatte, og seksjonslederen vil ha et samlet ansvar for drift og resultater i seksjonen. Den som blir tilsatt, skal bidra til et godt samspill på tvers av seksjonene og vil arbeide i tett dialog med departementets politiske ledelse. 
Vi søker tre gode lagledere med effektiv og selvstendig arbeidsform og gode samarbeidsevner. Du har evne til å sette deg raskt inn i nye problemstillinger og evne til å takle tidspress. Til stillingene ønsker vi ledere som er analytisk og tenker strategisk og langsiktig. Du er internasjonalt orientert og ser sammenhengen mellom regelverk, organisasjon og teknologiutvikling. 

Vi krever
 
• Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap med godt resultat
• God kjennskap til det norske skattesystemet, forvaltningen og politiske beslutningsprosesser
• Gode lederegenskaper
• God skriftlig og muntlig formuleringsevne
• Interesse for lovteknikk
 
Lønn som avdelingsdirektør innenfor intervallet fra kr 900.000 – kr. 1.100.000.
 
Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Assessit for mer informasjon eller en uforpliktende samtale om stillingene:
Tove Gartland, mobil: 958 99 755 / Trine Bjertnes Tangen, mobil: 905 53 525
 
Nærmere opplysninger kan også fås fra ekspedisjonssjef Omar G. Dajani på tlf 22 24 44 44,  avdelingsdirektør Knut Erik Omholt på tlf. 22 24 44 94 eller avdelingsdirektør Tor Lande på tlf. 22 24 42 01. 
 
For å søke stillingen, kikk her
 
Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant FINs medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Finansdepartementet oppfordrer kandidatene til å søke stillingen elektronisk. Attester, karakterutskrifter og vedlegg må ettersendes dersom de ikke lastes opp elektronisk. 

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  Finansdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  145885
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger