NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU Universitetsbiblioteketleverer tjenester til NTNUs forskere og studenter, og legger vekt på å ha en aktiv dialog med fagmiljøene med mål å bidra til å styrke NTNUs forskning og undervisning. Universitetsbiblioteket har en sterk satsing på nettbaserte tjenester. Mer informasjon finner du på http://www.ntnu.no/ub


Universitetsbibliotekar/førstebibliotekar

Ved NTNU Universitetsbiblioteket er det ledig stilling som universitetsbibliotekar/første-bibliotekar. Stillingen er lagt til Seksjon for Kultur- og vitenskapshistorie ved Gunnerus-biblioteket som er blant Nordens viktigste opplysningstidsbibliotek.  Bibliotekets viktigste eldre samlinger (før 1900) av bøker, manuskripter og arkiver har hovedprofil innen europeisk historie, språk, naturvitenskap, og litteratur. Våre samlinger fra «det lange 1700-tall» har internasjonal betydning og de mest sentrale språkene i disse samlingene er dansk, latin og tysk. Biblioteket ønsker å tilføre kompetanse innenfor latin.

Sentrale arbeidsoppgaver:

• Generell publikumsbetjening, inkludert faste skrankevakter, samt veiledning av studenter, forskere og allmennheten
• Betjening av fysiske og digitale biblioteksamlinger
• Løpende formidling, særlig av de eldre biblioteksamlingene med bakgrunn i språkkompetanse og forståelse av samlingenes innhold og relevans for forskning, undervisning og tidsaktuelle begivenheter.
• Støtte og rådgiving til forskere og studenter i digital humaniora
• Deltagelse i digitale humaniora-prosjekter

Kvalifikasjoner:
• Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå, i latin.
• Det kreves relevant yrkeserfaring fra fag-/forskningsbibliotek, arkiv eller museum.
• Det kreves gode resultater fra relevant skriftlig og muntlig formidling og evne til å kommunisere med media.
• Det forutsettes gode kunnskaper i IKT og digitale sosiale medier.
• Det er ønskelig med språkkunnskaper i tysk eller fransk.
• Det er ønskelig med kunnskap om aktuelle problemstillinger og verktøy innenfor digital humaniora.
• Det er ønskelig med relevant yrkeserfaring fra bruk av arkiv- og/eller biblioteksystemer.

Personlige egenskaper for stillingen:
• Evne til og interesse for å sette seg inn i innhold og relevans av aktuelle eldre boksamlinger og kommunisere resultatene til forskere, studenter og andre.
• Det stilles krav om utpreget serviceinnstilling, evne til teamarbeid og gjennomføringsevne.
• Vi søker en medarbeider som kan bidra aktivt til å utvikle kontakten med forskere, studenter og allmennheten.
• Ryddighet og pålitelighet i håndtering av verdifulle historiske samlinger er et krav.

NTNU Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling, noe som stiller store krav til medarbeidernes evne og vilje til omstilling. Tidligere erfaring og personlig egnethet vil derfor bli vektlagt ved tilsetting i stillingen.

Vi kan tilby:
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
• Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
• Gode sosiale ordninger, og en av landets beste pensjonsordninger

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos seksjonssjef Stein Olle Johansen, tlf. 73 59 21 22, mobil 901 98 140 eller epost: stein.johansen@ntnu.no

Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen lønnes som universitetsbibliotekar (kode 1199) fra kr 416.600 pr. år. Den som ansettes, vil normalt bli innplassert fra kr 459.100 til kr 517.700 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.
Dersom den som blir ansatt har doktorgrad, vil stillingen lønnes som førstebibliotekar (kode 1200) fra kr 490.900 pr. år. Den som ansettes, vil normalt bli innplassert fra kr 517.700 – kr 569.000 pr. år.

Fra dette trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og etter tilsetting må du påregne at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområde.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Synes du dette ser interessant ut og er i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad elektronisk via denne siden med CV, vitnemål og attester innen 31.01.18 Stillingen har NTNU-nr. 132/17.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Bibliotekseksjon for kultur- og vitenskapshistorie
 • Jobbnorge-ID
  145853
 • Intern-ID
  NTNU nr. 132/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger