Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Fylkesmannen er også et viktig bindeledd mellom kommunale og sentrale myndigheter, og kan spille inn viktige saker fra kommunesektoren til sentrale styresmakter.

Faglig utfordrende stilling som jurist med varierte arbeidsoppgaver ved Utdanning- og barnevernsavdelingen.

Vi har ledig 100 % fast stilling som

rådgiver/seniorrådgiver (jurist)

Stillingen ønskes tiltredelse snarest. Den som tilsettes har kontorsted Arendal.

Avdelingen utfører delegerte arbeidsoppgaver på vegne av flere departementer, i hovedsak Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet. Relevante arbeidsoppgaver er tilsyn, klagesaksbehandling og veiledning.

Vi ønsker medarbeider med:

 • Utdanning på masternivå innen jus
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring fra arbeid med barnevern, barnehage og skole

For stillingen gjelder krav om at medarbeider:

 • Kan arbeide selvstendig, kan samarbeide godt i team og mestre omstillinger
 • Har en god skriftlig og muntlig fremstilling

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Jobben forutsetter også at du er fleksibel og kan utføre noe reisevirksomhet.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver. Fylkesmannen har innført fleksitid og sommertid for de ansatte.

Vi ønsker i størst mulig grad å representere mangfoldet i samfunnet, rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Arbeidsplassen er lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Stillingene lønnes som rådgiver i stillingskode 1434 i lønnspennet kr 446 900 – 569 000 i statens lønnsregulativ. Spesielt kvalifiserte søkere vil vi vurdere tilsetting som seniorrådgiver i stillingskode 1364 i lønnsspennet kr 512 700 – 569 000. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første 6 månedene er prøvetid. Dersom det blir internt tilsetting i stillingen, vil det bli tilsatt en ekstern søker i et vikariat som rådgiver/seniorrådgiver.

Nærmere opplysninger om stillingen får du hos utdanningsdirektør Tore K. Haus, tlf. 38176261 eller assisterende avdelingsdirektør Aase Kiledal, tlf. 38176270.

Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søker dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Vitnemål og attester må følge søknaden i PDF-format.

Søknadsfrist: 01.02.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Arendal
 • Jobbnorge-ID
  145822
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger