Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

ARENA Senter for europaforsking er eit fleirfagleg forskingssenter ved Universitetet i Oslo som tek føre seg dei politiske integrasjonsprosessane i Europa. ARENA deltek i ei rekkje internasjonale nettverk og er engasjert i fleire større forskingsprosjekt. Forskinga er organisert langs fire dimensjonar: ein europeisk demokratisk orden, den institusjonelle-administrative orden i EU, ekspertise og kunnskap i EU og europeisk utanriks- og tryggleikspolitikk. Dei ulike tema som vert studert strekkjer seg frå måten EU-institusjonane verkar på, moglegheita for eit demokratisk og effektivt styringssystem i Europa, effektar av EU på nasjonalstaten, fleirnivåstyring og ekspertise og Noregs rolle i det nye Europa.

Ledig stilling som forskingsassistent ved ARENA

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  145802
 • Intern-ID
  2018/655
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Se mer

Finn andre stillinger