Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Kommunal- og beredskapsavdelinga. Avdelinga har en bred oppgaveportefølje som er knyttet til kommuneloven, plan- og bygningsloven, lov om kommunal beredskap og en rekke andre lover. Avdelinga jobber med klagesaksbehandling, lovlighetskontroll og er tilsynsmyndighet innenfor området kommunal sikkerhet og beredskap. Andre viktige oppgaver er veiledning innenfor kommunal økonomi og tildeling av skjønnsmidler. Dialog med kommunene er en sentral oppgave. En annen hovedoppgave er plan- og bygningsloven med blant annet samordning av uttalelser i plansaker og behandling av innsigelser. Avdelinga har 17 medarbeidere.

Rådgiver (jurist) vikariat - stilling nr 26/17

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nordland
 • Nettside
 • Kommune
  Bodø
 • Jobbnorge-ID
  145711
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger