Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Kommunal- og beredskapsavdelinga. Avdelinga har en bred oppgaveportefølje som er knyttet til kommuneloven, plan- og bygningsloven, lov om kommunal beredskap og en rekke andre lover. Avdelinga jobber med klagesaksbehandling, lovlighetskontroll og er tilsynsmyndighet innenfor området kommunal sikkerhet og beredskap. Andre viktige oppgaver er veiledning innenfor kommunal økonomi og tildeling av skjønnsmidler. Dialog med kommunene er en sentral oppgave. En annen hovedoppgave er plan- og bygningsloven med blant annet samordning av uttalelser i plansaker og behandling av innsigelser. Avdelinga har 17 medarbeidere.

Rådgiver (jurist) vikariat - stilling nr 26/17

 

Vil du bli med i vårt juridiske fellesskap?

 

Grunnet permisjon, har vi et ledig vikariat som jurist ut 2019. Arbeidsoppgavene vil først og fremst være behandling av klager etter plan- og bygningsloven og offentleglova, samt saker etter kommuneloven og rettshjelpsloven. Andre oppgaver kan også være aktuelle ut fra kompetanse og interesser. Forvaltningsloven står sentralt i vårt arbeid. Avdelinga har veiledningsansvar og omfattende kontakt med kommunene og andre offentlige myndigheter samt private.

 

Du har:

 • master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • relevant erfaring fra offentlig forvaltning
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide effektivt og korrekt
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • evne til initiativ og selvstendig arbeid

 

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

 

Vi tilbyr:

 • et godt faglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • faglig mangfold og en utviklingsorientert organisasjon
 • lønn som rådgiver i kode 1434 (fra kr. 470.000,- til kr. 510.000,- pr. år) avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner
 • fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
 • pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%)
 • bedriftsidrettslag og trening i arbeidstiden
 • et hyggelig arbeidsmiljø
 • sentral lokalisering ved småbåthavna i Bodø

 

Info om Bodø:

Bodø kommune: http://www.bodo.kommune.no

Bodø i vinden : http://www.bodo.no

Avisa Nordland: http://www.an.no

 

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til underdirektør Tor Sande på epost fmnotos@fylkesmannen.no eller 75 53 16 20.

 

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen".

 

Søknadsfrist: 20.01.2018

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nordland
 • Nettside
 • Kommune
  Bodø
 • Jobbnorge-ID
  145711
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger