Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Oslo friomsorgskontors hovedoppgave er å gjennomføre dommer på samfunnsstraff, gjennomføre program mort ruspåvirket kjøring, følge opp prøveløslatte og utarbeide personndersøkelser til bruk i straffesaker i tillegg til straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Ledige stillinger som førstekonsulent - 2 faste stillinger og 1 vikariat

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  145611
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger