Kriminalomsorgen region øst

Oslo friomsorgskontor

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Oslo friomsorgskontors hovedoppgave er å gjennomføre dommer på samfunnsstraff, gjennomføre program mort ruspåvirket kjøring, følge opp prøveløslatte og utarbeide personndersøkelser til bruk i straffesaker i tillegg til straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Ledige stillinger som førstekonsulent - 2 faste stillinger og 1 vikariat

Vi har ledige stillinger hvorav to faste stillinger og ett svangerskapsvikariat. Alle som førstekonsulent 1408 ved Oslo friomsorgskontor.

Hovedoppgavene er:

 • Selvstendig saksbehandling og oppfølging av straffedømte som gjennomfører straff utenfor fengsel; samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring, samt møteplikt ved løslatelse fra fengsel og forvaring. 
 • Etablering og oppfølging av samarbeid med oppdragsgiver, hjelpeapparat, skoler, arbeidsliv og øvrig privat og offentlig nettverk.
 • Utarbeiding av personundersøkelser til bruk i straffesaker.

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves sosialfaglig- eller annen relevant høyskole/universitetsutdanning tilsvarende bachelornivå. Videre er det ønskelig med relevant erfaring fra fagfeltet.
 • Erfaring med planmessig endringsarbeid.
 • Erfaring med forvaltningsarbeid.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig og målrettet.
 • Evne til å samarbeide internt og eksternt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Være fleksibel og ha evne til etisk refleksjon.
 • Ansvarsbevissthet.

 Vilkår:

Stillingen lønnes som førstekonsulent etter satsene i Statens lønnsregulativ stllingskode 1408 førstekonsulent, LR 21 lønnsspenn 46-54 (LO/YS/Unio), kr. 406.100,- til kr. 462.000,- (Akademikerne) pr. år, med fratrekk av 2% til Statens pensjonskasse. Det vil bli benyttet prøvetid.

For stillingen kan forskjøvet arbeidstid måtte påregnes. Oslo friomsorgskontor er en IA bedrift. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Menn oppfordres til å søke.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen i kriminalomsorgen. Ved tilsetting må uttømmende politiattest fremlegges.

Ytterligere opplysninger om stillingen rettes til ass.leder Liv-Torill Hansen på tlf.: 906 21 922 eller friomsorgsleder Reidar Espedal på tlf.: 911 81 813.
(Praktisk informasjon om tilsettingsprosessen kan også gis av Siri Bakken på tlf 934 94 461).

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stilling". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på
telefon 75 54 22 27.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  145611
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger