NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Ta en PhD-grad innen naturvitenskap og teknologi!

Fakultet for naturvitenskap (NV) består av åtte institutter med fagområder innenfor både teknologi og realfag.
Vi søker nå etter forskerspirer som brenner for faget sitt, og som har lyst til å bidra til forskning innen våre fagområder.
Du kan lese mer om fakultetet og instituttene her: www.ntnu.no/nv.

Ansettelsesperioden er normalt 4 år inkludert 1 år undervisningsplikt, men det kan være aktuelt å redusere ansettelsesperioden ned til 3 år uten undervisningsplikt. Redusert ansettelsesperiode er avhengig av behovet for undervisningsressurser ved det aktuelle instituttet kandidaten ansettes og tilgjengelige ressurser. For å kunne ivareta undervisningsplikten kan det være en forutsetning at du snakker norsk eller et nordisk språk og at du har relevant erfaring fra utdanningen. 

Kvalifikasjoner
Det kreves mastergrad eller tilsvarende innen et av fagområdene ved NV-fakultetet. Mastergradens to siste år må være gjennomført med gjennomsnittskarakter B eller bedre, eller alternativt dokumentasjon tilsvarende nivå gjennom senere forskningsarbeider. Gjennomsnittskarakter skal angis i søknaden. Kandidater som leverer masteroppgaven før 1. juli 2018, oppfordres til å søke på stipendiatstillingene.

For å komme i betraktning til disse stillingene må du selv kontakte mulige veiledere ved et av instituttene ved NV-fakultetet for å utarbeide en kort skisse til prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden. Søknader uten prosjektbeskrivelse vil ikke bli vurdert. Kontaktpersonen til stillingene eller instituttledere ved instituttene kan formidle slik kontakt hvis ønskelig.

Gode norsk og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning.

Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor tilsettingsperioden, og tilsetting forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til ph.d.-studiet. Stipendiater må rette seg etter de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede og er tilgjengelig for NTNU.

Arbeids- og lønnsforhold
Vi kan tilby:
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt  arbeidsmiljø.
• Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
• Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd  til Statens pensjonskasse.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler med utfyllende retningslinjer for NTNU.
Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte.

NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt med vekt på kjønnsbalanse og mangfold.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. CV, attester, prosjektbeskrivelse og vitnemål både fra master- og bachelorstudiet må legges ved elektronisk.
Bare søknader registrert i jobbnorge vil bli tatt med i vurderingen.

For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt prodekan for forskning Tor Grande,
tlf: 97 61 69 18, e-post: tor.grande@ntnu.no.

Stillingens referansenr: NV-122/17
Søknadsfrist: 28.01.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  145506
 • Intern-ID
  17/39398
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger