Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Den sentrale etatsledelse er Kriminalomsorgsdirektoratet.

Kriminalomsorgen er inndelt i 5 regioner, og Trondheim fengsel er det største fengselet i region nord. Fengselet består av 3 avdelinger. Hovedavdelingen Nermarka har høyt sikkerhetsnivå og inneholder enheter for varetekt, dom, forvaring, rus og kvinner. Her finnes også fengselets administrasjon. På avdeling Leira er det soning på lavt sikkerhetsnivå og i avdeling Kongensgate er det frigangssoning. Fengselet har totalt plass til 194 innsatte, hvorav Leira har 29 plasser og Kongensgate har 10 plasser. Fengselet har 206 årsverk.

Nærmere opplysninger om Trondheim fengsel finnes på www.kriminalomsorgen.no


Fengselsførstebetjent i turnus

6 mnd. vikariat med mulighet for fast tilsetting

Arbeidsoppgaver:

 • Opprettholde ro, orden og sikkerhet i boenhetene
 • Faglig utvikling av betjenter og opplæring av nytilsatte og vikarer
 • Bidra til å skape gode styringssystemer og rutiner i avdelingene
 • Bidra aktivt i organisasjons- og kompetanseutviklingsarbeidet i fengselet
 • Andre rutinemessige oppgaver
 • Den som tilsettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde

Kvalifikasjoner:

 • Fullført og bestått eksamen fra Fengselsskolen/KRUS
 • Gode lederegenskaper
 • Må kunne håndtere kriser og lede aksjoner
 • Gode sosiale ferdigheter og kommunikasjonsevner
 • Må være fleksibel og omstillingsdyktig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig, samt ha god oversikt og vurderingsevne
 • Den som tilsettes må være villig til å ta nødvendig opplæring

Personlige egenskaper:

 • Har god samhandlingskompetanse og evne til å jobbe strukturert
 • Er beslutningsdyktig, fleksibel og ansvarsbevisst
 • Har et sterkt ønske om å bidra til utviklingen av et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Opplæring
 • En spennende arbeidshverdag med allsidige arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjons- forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Lønn etter statens regulativ, stillingskode 0265, lønnstrinn 56-58

Fra brutto lønn trekkes 2 % medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger:
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn. Kriminalomsorgen har som mål å få flere kvinner i ledende stillinger. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til tilsatte i kriminalomsorgen, og ved å søke på stillingen aksepterer kandidater at Trondheim fengsel kan kontrollere søkeres vandel i samarbeid med politiet. Ved tilsetting skal det leveres uttømmende politiattest. De 6 første måneder er prøvetid.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som ber om konfidensialitet må begrunne dette særskilt i søknaden. De vil i tilfellet få varsel før kunngjøring.

Kontaktperson:
Inspektør Mona Nygaard Larsen på tlf.: 73 82 60 86 / 907 69 511.

Søknad med CV, vitnemål og attester, samt navn og adresse på referansepersoner sendes via link til denne siden innen 7. januar 2018.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region nord
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  145505
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger