Avdeling for sikkerhetspolitikk har ansvaret for håndteringen av sikkerhetspolitiske spørsmål samt for departementets internasjonale virksomhet og relasjoner på det sikkerhetspolitiske området. Dette innebærer blant annet ansvar for å utvikle nasjonale sikkerhetskonsepter, analysere sikkerhetspolitiske trender og risikobildet, utvikle og koordinere FDs politikk vedrørende bilaterale, regionale og internasjonale sikkerhetspolitiske spørsmål, utarbeide samarbeidsavtaler samt å ivareta og koordinere Norges relasjon til NATO, EU og FN innenfor ansvarsområdet.  Avdelingen forbereder, iverksetter og følger opp regjeringsbeslutninger om nasjonale og internasjonale operasjoner og ivaretar rammene for den strategiske styringen av forsvars- og beredskapsplaner, øvingsaktivitet og Etterretningstjenesten. Avelingen har også ansvar for utvikling og styring av operativt ambisjonsnivå samt for videreutvikling av totalforsvaret og sivil-militært samarbeid.


Rådgiver/seniorrådgiver

Ledig vikariat som rådgiver/seniorrådgiver ved Seksjon for nasjonal sikkerhetspolitikk, krisehåndtering og beredskap, Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Forsvarsdepartementet


Seksjonen har ansvar for å følge den sikkerhetspolitiske utvikling i norske nærområder med særlig vekt på nordområdene, ivareta den bilaterale kontakten med og følge utviklingen i Russland og håndtere spørsmål knyttet til OSSE og konvensjonell rustningskontroll. Seksjonen har videre ansvar for å ivareta de sikkerhetspolitiske aspekter ved Forsvarets nasjonale oppgaver, overordnet målstyring og vurdering av Forsvarets operative evne, strategisk oppfølging av nasjonale forsvarsplaner og nasjonal trenings- og øvelsesaktivitet og håndtere spørsmål knyttet til alliert tilstedeværelse i Norge. Seksjonen har også ansvar for tilrettelegging og understøttelse av Forsvarsdepartementets krisehåndteringsapparatet, overordnet styring av forsvarssektorens beredskapsarbeid og oppfølging av totalforsvarskonseptet.


Seksjonen søker ny medarbeider som vil kunne tillegges oppgaver innenfor hele seksjonens ansvarsområde.


For stillingen stilles det krav om:

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå, fortrinnsvis med hovedvekt på statsvitenskap eller historie. Det er ønskelig med kompetanse om Russland og det russisk militæret.

 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team

 • Meget gode analytiske evner og personlig initiativ

 • Evne til å arbeide effektivt og godt under press og med korte tidsfrister

   

  For tilsetting som seniorrådgiver kreves minimum fem års relevant arbeidserfaring.

  Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG

Vi tilbyr

 • Et godt miljø med store muligheter for faglig utvikling og for å påvirke egen stilling

 • Fleksibel arbeidstid og sommertid

 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse

 • Muligheter for trening i arbeidstiden, med tilgang til treningsanlegg

 • Arbeidssted sentralt på Akershus festning

 • Gode muligheter for kurs og faglige oppdateringer

 • Vikariat i ett år med mulighet for fast stilling med lønn som rådgiver eller seniorrådgiver i lønnsspenn kr 466 500 - 650 200.

Nærmere opplysninger om stillingen ved oberst Lars Lervik, telefon 23 09 62 50.

Registrer CV og send søknad på stilling merket FD 46/17 elektronisk via www.regjeringen.no/fd innen 21.12. 2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  Forsvarsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  145498
 • Intern-ID
  FD nr. 46/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger