Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Fakultetets virksomhet dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning og ligger i front i Europa på flere områder. Fakultetet driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og har rundt 1500 ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Fakultetsadministrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Regnskapsmedarbeider

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har 1560 tilsatte og 6000 studenter. Årlige inntekter er på 1,8 milliarder kroner, hvorav 60 % kommer fra Kunnskapsdepartementet og 40 % kommer fra ca. 700 eksternt finansierte forskningsprosjekter. Fakultetet har ni underliggende rapporterende enheter (institutt), og syv forskningssentre.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet søker en regnskapsmedarbeider til fast stilling. Stillingen inngår i avdeling for regnskap som består av ca. 12 personer, og har en nær relasjon til underliggende institutter. Avdelingen har en tett kontaktflate mot vitenskapelig og administrativ ansatte.

Dine hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Behandling av reiseregninger og utleggsrefusjoner
 • Kontering av inngående fakturaer
 • Utgående fakturering
 • Internhandel, frikjøp og omposteringer
 • Brukerservice
 • Veiledning innen system og rutiner
 • Utvikling og forbedring av rutiner og arbeidsprosesser

Krav til erfaring/kompetanse:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra lignende oppgaver med gode dokumenterbare ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God vurderingsevne og god regnskapsforståelse
 • Gode Excelkunnskaper
 • Kjennskap til regnskap i offentlig sektor kan være en fordel

Personlige egenskaper:

 • God samarbeidsevne og evne til å arbeide selvstendig
 • Utadvendt og serviceinnstilt
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Effektiv og systematisk
 • Løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Lønn som seniorkonsulent (SKO 1363) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 459 100 – 517 700 per år
 • Rett kandidat vil få en viktig rolle i en IA-bedrift med et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø. Du vil få fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse og andre velferdsordninger.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Andre opplysninger:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner:

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med avdelingsleder Anita Isaksen telefon: +47 22844762.

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, e-post: therese.ringvold(a)mn.uio.no, telefon 22 85 16 06.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  145491
 • Intern-ID
  2017/14017 - 1363
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger