NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Institutt for matematiske fag

Midlertidig stilling som førstelektor/universitetslektor

Ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (http://www.ntnu.no/ie) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er det ledig en midlertidig heltidsstilling som førstelektor/universitetslektor ved Institutt for matematiske fag (http://www.ntnu.no/imf). Ansettelsen gjelder for en periode på 2 år.

 

Informasjon om instituttet


For tiden er det 37 professorer, 17 førsteamanuenser, 3 førstelektorer og 3 universitetslektorer ved instituttet; av disse er 10 kvinner. I tillegg er det 2 professor II, 4 førsteamanuensis II, 1 universitetslektor II, omtrent 20 postdoktorer og omtrent 60 PhD studenter. Instituttet er organisert i fem faggrupper: algebra, analyse, differensialligninger og numerisk analyse, geometri/topologi og statistikk.


Instituttet har store undervisningoppgaver innenfor sivilingeniør-, ingeniør- og realfagstudiene, og har en sentral rolle i masterprogrammet Lektorutdanning i realfag ved NTNU. Dette inkluderer grunnundervisning i matematiske fag for sivilingeniør-, ingeniør- og realfagstudentene, et bachelorprogram i matematiske fag, masterprogram i matematikk og statistikk, og studieretningen industriell matematikk for sivilingeniørene. Instituttet har en stor portefølje av videreutdanningsemner, spesielt rettet mot lærere i videregående skole. Disse emnene er basert på fjernundervisning i kombinasjon med samlinger.


Arbeidsoppgaver og plikter


Institutt for matematiske fag (IMF) er ansvarlig for flere videreutdanningsemner innen matematiske fag, spesielt beregnet for lærere i videregående skole. Førstelektoren/universitetslektoren skal delta aktivt i planlegging og gjennomføring av undervisningen i flere av disse emnene (normalt ett eller to emner per semester). Stillingen vil inngå som en av to slike stillinger. Den andre er allerede besatt.


En vesentlig del av stillingen er øremerket oppdatering og oppgradering av digitale ressurser i IMFs videreutdanningsemner. Planlegging og innspilling av tematiske videoer knyttet til de aktuelle emnene vil inngå som en viktig del av denne aktiviteten.

 

I tillegg skal førstelektoren/universitetslektoren bistå ledelsen i drift og videre faglig utvikling av IMFs etter- og videreutdanningstilbud, og jobbe for å bedre instituttets kontakt med grunnskole og videregående skole.


For kandidater som ansettes i førstelektorstilling inngår inntil 20 % av stillingen til forskning og egen faglig utvikling. Det forutsettes at forskningen er knyttet til en av instituttets fem faggrupper, eller til matematikkdidaktisk forskning. For kandidater som ansettes i universitetslektorstilling kan det etter avtale med instituttledelsen settes av noe tid til egen faglig utvikling.


Arbeidssted vil være i Trondheim.


Kvalifikasjoner


For ansettelse som førstelektor kreves fullført doktorgrad i matematikk eller matematikkdidaktikk. For ansettelse som universitetslektor kreves fullført mastergrad i matematikk eller matematikkdidaktikk.


Det vil bli lagt vekt på erfaring fra undervisning, samt administrative oppgaver og utviklingsoppgaver knyttet til undervisning. Det vil bli lagt vekt både på søkernes pedagogiske evner og formelle kompetanse, og også på samarbeids- og kommunikasjonsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Søkeren må beherske norsk eller et skandinavisk språk. Det er en fordel om søkeren også har god kjennskap til norsk videregående skole og/eller til universitets- og høyskolesektoren.


Krav til søknaden


Søknaden bør inneholde:

 • CV med informasjon om oppnådde kvalifikasjoner og fullstendig publikasjonsliste med opplysninger om hvor arbeidene er offentliggjort

 • Attester og vitnemål

 • Informasjon om undervisningserfaring, inkludert utvikling av studieprogram, pensum, erfaring som foreleser, og utvikling av læringsmetoder og læringsmiljø

 • Vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som søkeren ønsker at det tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider). Fellesarbeider vil også bli bedømt

 • Informasjon om formidlingsaktivitet

 • Annen informasjon som søkeren finner relevant

Søknaden må gjøre det klart hvilken stillingskategori det søkes i (førstelektor eller universitetslektor).

 

NTNU oppfordrer særskilt kvalifiserte kvinner til å søke.

 

Søknaden vil bli bedømt av en komite bestående av eksperter. De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til nestleder Petter Andreas Bergh, email: petter.bergh@ntnu.no , tel: 73 59 04 85.

 

Formelle bestemmelser

 

Den som blir tilsatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

 

Førstelektor lønnes normalt i ltr. 57 - 77 som følger kode 1198 og som svarer til brutto 485 300 - 722 000 per år. Universitetslektor lønnes normalt i ltr. 47 - 71 som følger kode 1009 og som svarer til brutto 412 200 - 638 300 per år. Fra dette beløpet trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknaden, vedlagt CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester osv. sendes elektronisk via denne siden.

 

Merk søknaden: IE 129-2017.

 

Søknadsfrist: 15.01.2018.

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  145486
 • Intern-ID
  IE 129-2017
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger