Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

 

 

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Postdoktor innen infeksjonsbiologi – neuroimmunologi – Ref.nr. 17/05737

Ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Veterinærhøgskolen er det ledig stilling som postdoktor innen infeksjonsbiologi - neuroimmunologi med 2 års varighet.

 

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi består av tre fagseksjoner; seksjon for farmakologi og toksikologi, seksjon for mattrygghet, og seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi.

 

Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.

 

Instituttet er lokalisert ved Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo. Veterinærhøgskolen er vedtatt flyttet til Ås i Akershus i 2020.

 

 

Prosjekt

Stillingen vil være tilknyttet prosjektet «Parasites and host behaviour: Co-evolution from genotype to phenotype». Prosjektet er finansiert fra Norges Forskningsråd (FRIPRO) og NMBU i fellesskap gjennom TOPPFORSK ordningen i tidsrommet 2016-2020.

 

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil være tverrfaglig forskningsarbeid i et prosjekt som har til hensikt å undersøke virkningsmekanismer for hvorledes parasitter påvirker sentralnervesystemet og atferd med fisk som modelldyr. Prosjektet innebærer tett samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere, og det vil bli lagt opp til utenlandsopphold. Praktiske arbeidsoppgaver innebærer blant annet:

 • Atferdsstudier
 • Feltstudier
 • Laboratoriearbeid: Energetiske studier, mikroskopi, analytisk kjemi, neurobiologi, immunologi

Tilsetting i postdoktorstilling har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige førstestillinger. Det kreves oppnådd doktorgrad for tilsetting. Postdoktorstillingen er en åremålsstilling.

 

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk embetseksamen eller mastergrad i biologi (molekylærbiologi, atferdsbiologi, eller nevrovitenskap), samt Dr gradseksamen i relevante fagfelt

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med atferdsstudier, erfaring med parasitt/vertsdyr modeller, og energetikk, og god kompetanse i statistisk analyse
 • Internasjonal erfaring fra faglig samarbeid med etablerte utenlandske forskningsgrupper

 

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Dokumentert evne til selvstendig, strukturert arbeid
 • Forskerambisjoner
 • Evne til fleksibilitet og samarbeid med andre

 

Betenkning

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen. Denne kan fås ved henvendelse til Dr Øyvind Øverli, oyvind.overli@nmbu.no

 

 

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Veterinærhøgskolen har en privat barnehage for barn opptil 6 år
 • Tilrettelagt ordning for fysisk aktivitet i arbeidstiden

 

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1352 Postdoktor, lønnsramme 24 (ltr. 57-65) (NOK 490.900-569 000), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

 

 

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved prosjektleder Dr Øyvind Øverli, tlf: +47 415 06 222, e-post: oyvind.overli@nmbu.no.

 

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.
Søknadsfrist:
25.12.2017.

 

 

Sentrale arbeider

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 17/05737 til NMBU Veterinærhøgskolen, MatInf, Postboks 8146 Dep, NO-0033 Oslo, innen søknadsfristens utløp.

 

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

 

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  145479
 • Intern-ID
  17/05737
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger