Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) er et tverrfaglig senter med 40 ansatte som driver forskning, undervisning og formidling innenfor fagfeltene innovasjon og vitenskaps- og teknologistudier (STS). Senteret er underlagt Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. En stor del av senterets aktivitet er knyttet til forskningsprosjekter finansiert av eksterne finansiører. Utdanningstilbudet består av forskerutdanning (ph.d.-program) og to masterprogrammer. Senteret er vertskap for OSIRIS (Oslo Institute for Research on the Impact of Science).

Postdoktor tilknyttet prosjekt om innovasjon i helsesektoren

Denne stillingen er ikke aktiv.