NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet er en fagenhet ved NTNU som driver forskning, formidling, samlingsvirksomhet og undervisning, samt ivaretar oppgaver for kulturminneforvaltningen i Midt-Norge. NTNU Vitenskapsmuseet har for tiden 123 ansatte.

 

Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Institutt for arkeologi og kulturhistorie (IAK) forsker på førhistorisk, historisk og marin arkeologi. IAK gjennomfører rådgivning, saksbehandling og utgravning i henhold til «Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven», har konserveringslaboratorium, ansvar for de kulturhistoriske samlingene og samarbeider med Institutt for historiske studier på Humanistisk fakultet om undervisning i arkeologi.


Vikariat teknisk konservator, midlertidig stilling 100%

Vi har ledig vikariat (foreldrepermisjon) i 100% stilling som teknisk konservator med spesialisering innen konservering av arkeologisk gjenstandsmateriale ved NTNU Vitenskapsmuseet. https://www.ntnu.no/museum/konservering. Vikariatet er ledig fra 15.02.18 – 01.03.19. Stillingen er en del av faggruppen «konservering» under Institutt for arkeologi og kulturhistorie. I faggruppen er det i dag tilknyttet 6 stillinger inklusive faggruppeleder for konservering


Hovedoppgavene i stillingen er konservering av arkeologisk materiale, analyser og dokumentasjon ved bruk av digital røntgen og XRF. Det vil også inngå oppgaver som tilstandsvurdering av materiale i forbindelse med utlån, samt ivaretakelse av gjenstander ved utstillingsproduksjon på museet. Deltagelse i gruppemøter og øvrige fora ved instituttet inngår. 

Det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med kureroppdrag og arkeologiske utgravinger.

 

Du må ha:

 • Godkjent 3 – 5 års konserveringsutdanning  innenfor arkeologisk/kulturhistorisk materiale (MA-grad eller tilsvarende)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk (norsk, dansk eller svensk).

 

Det er et fortinn å ha:

 • Erfaring frå arbeid med dokumentasjon og analyser av arkeologiske gjenstander ved bruk av  røntgen og XRF.
 • Relevant praksis innen konservering av arkeologisk materiale.
 • Kjennskap til nordisk forhistorisk materiale.

 

Søkerens egenskaper:

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Leveringsdyktighet i forhold til tidsfrister og kvalitet
 • Strukturert, selvstendig og nøyaktig

 

Vi kan tilby:

 • En spennende arbeidsplass med stor variasjon av arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt og sosialt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Velferdstilbud

 

Stillingen lønnes i st.kode 1087 Overingeniør. Normal avlønning vil være kr. 458 700 - 517 300

pr. år. Fra dette trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt må finne seg i eventuelle endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første 6 måneder er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Instituttleder Bernt Rundberget på tlf. 958 99 711, e-post bernt.rundberget@ntnu.no eller faggruppeleder konservering Jørgen Fastner tlf. 918 97 338, e-post jorgen.fastner@ntnu.no

Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  145371
 • Intern-ID
  2017/39122
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger