NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet er en fagenhet ved NTNU som driver forskning, formidling, samlingsvirksomhet og undervisning, samt ivaretar oppgaver for kulturminneforvaltningen i Midt-Norge. NTNU Vitenskapsmuseet har for tiden 123 ansatte.

 

Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Institutt for arkeologi og kulturhistorie (IAK) forsker på førhistorisk, historisk og marin arkeologi. IAK gjennomfører rådgivning, saksbehandling og utgravning i henhold til «Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven», har konserveringslaboratorium, ansvar for de kulturhistoriske samlingene og samarbeider med Institutt for historiske studier på Humanistisk fakultet om undervisning i arkeologi.


Samlingsforvalter ved de kulturhistoriske samlingene, fast stilling 100%

Vi har ledig 100% fast stilling som samlingsforvalter i NTNU Vitenskapsmuseet kulturhistoriske samlinger. https://www.ntnu.no/museum/kulturhistoriske-samlinger

Stillingen er tilknyttet faggruppen «samling» under Institutt for arkeologi og kulturhistorie. I faggruppen er det i dag 6 faste stillinger inklusive faggruppeleder for samling.
 

Hovedoppgavene i stillingen er saksbehandling og samlingskuratering (inkl. katalogisering og dokumentasjonsfoto) av gjenstandsmateriale som kommer inn til samlingen. Stillingen ivaretar særlig arbeidsoppgaver knyttet til gjenstandsmateriale fra jernalder, middelalder og etterreformatorisk tid. Magasinet mottar mange interne og eksterne henvendelser - fra forskere, institusjoner og publikum. Ivaretakelse av denne tjenesten med oppfølging, veiledning og tilrettelegging er sentral i stillingen.

Det jobbes aktivt med utvikling av rutiner og prosedyrer for samlingsforvaltningen, inkludert revisjon og vedlikehold. Den som tilsettes skal delta og bidra inn i dette arbeidet. Til stillingen vil det også ligge praktisk arbeid i magasin knyttet til reorganisering, pakking og flytteprosesser.

 

Det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med kureroppdrag.

Det benyttes truck til en del av arbeidsoppgavene i magasin.


Du må ha: 

 • Mastergrad eller tilsvarende utdanning i arkeologi.
 • Dokumentert kompetanse fra perioden jernalder og middelalder, inkludert gjenstandsmateriale.
 • Bred og relevant erfaring fra musealt samlingsarbeid med spesiell vekt på aksesjonsføring, inntaksvurdering, katalogisering og saksbehandling av løse kulturminner.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og et skandinavisk språk (norsk, dansk eller svensk).
 • Førerkort kl. B

Det er et fortinn å ha:

 • Numismatisk kompetanse.
 • Kompetanse på gjenstandsmateriale fra etterreformatorisk tid.
 • Kjennskap til universitetsmuseenes samlingsdatabaser (MUSIT).
 • Kjennskap til et elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem, fortrinnsvis ePhorte.
 • Engelskkunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse.

Det må påregnes noe reisevirksomhet og den som tilsettes må ha truckførerbevis (kostnad dekkes av arbeidsgiver).  

Søkerens egenskaper:

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Serviceorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Leveringsdyktighet i forhold til tidsfrister og kvalitet
 • Strukturert, selvstendig og nøyaktig

Deltagelse i gruppemøter og øvrige fora ved instituttet inngår.


Vi kan tilby:

 • En spennende arbeidsplass med stor variasjon av arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt og sosialt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Velferdstilbud

 

Stillingen lønnes som st.kode 1087 Overingeniør. Normal avlønning vil være kr. 458 700 – 547 800 pr. år. Fra dette trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt må finne seg i eventuelle endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første 6 måneder er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Instituttleder Bernt Rundberget på tlf. 958 99 711, e-post bernt.rundberget@ntnu.no eller faggruppeleder samling Birgit Maixner tlf. 936 64 232, e-post birgit.maixner@ntnu.no

Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  145365
 • Intern-ID
  2017/38308
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger