NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet er en fagenhet ved NTNU som driver forskning, formidling, samlingsvirksomhet og undervisning, samt ivaretar oppgaver for kulturminneforvaltningen i Midt-Norge. NTNU Vitenskapsmuseet har for tiden 123 ansatte, og av disse er 14 stillinger tilknyttet Utstillings- og publikumsseksjonen.

 

Utstillings- og publikumsseksjonen

Utstillings- og publikumsseksjonen har ansvaret for produksjon og vedlikehold av museets utstillinger, publikumsarrangementer, samt skoletjeneste og andre pedagogiske opplegg. Seksjonen driver også museumsbutikken.


Prosjektkoordinator

Prosjektkoordinator/rådgiver, 100 % fast stilling.


NTNU ønsker en sterkere strategisk satsning på allmenn formidling. Som ledd i dette er det besluttet å samle en større del av ansvaret for formidlingsaktiviteter hos NTNU Vitenskapsmuseet. I den forbindelse ansetter vi en prosjektkoordinator som skal bidra til å gi innhold og god koordinering i dette arbeidet. Tiltredelse snarest.

 

Vi søker en person som har solid erfaring og interesse for arrangementsarbeid og som kan dokumentere god gjennomføringsevne, både på egen hånd og i samarbeid med andre. Vi ser etter en person som vil være i stand til å fylle ulike roller i et prosjektteam og kunne utføre mange typer prosjektrelaterte oppgaver. Arbeidsoppgavene gjelder følgende områder:

 • Forskningsdagene
 • NTNU Kveld
 • Andre arrangement i regi av Vitenskapsmuseet og NTNU kommunikasjonsavdelingen.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

Være formidlingssjefens nærmeste medarbeider ved å inneha det daglige ansvaret for planlegging, gjennomføring og etterarbeid av prosjekter, herunder:

 • Ansvarlig koordinator ved arrangement
 • Ressursplanlegging og utføring av bestillinger knyttet til arrangementene
 • Håndtering av påmelding
 • Bistå ved utvikling av fjernoverføring av arrangement
 • Informasjonsarbeid og markedsføring
 • Sikre gode relasjoner og koordinere kontakten med eksterne aktører og samarbeidspartnere.

Koordinere eller bistå ved planlegging, gjennomføring og etterarbeid ved andre prosjekter/arrangement ved behov

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov


Rapportering til formidlingssjef

 

 Du må ha:

 • Relevant utdanning på bachelornivå, men dokumenterbar realkompetanse eller relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet
 • Lang erfaring fra praktisk prosjektkoordinering av større arrangement med alt fra detaljplanlegging, gjennomføring og etterarbeid.
 • Utdanning/kurs innen praktisk prosjektledelse
 • Gode ferdigheter innen IKT med relevante elektroniske arbeidsverktøy
 • Erfaring med nettbasert informasjonsarbeid
 • God kjennskap til universitetssektorens ulike fagmiljø
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

 Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring med nettverksbygging og å skape og vedlikeholde nettverk
 • Svært god gjennomføringsevne
 • Engasjement og god evne til å bygge team og motivere medarbeidere
 • Ferdigheter innen grafisk design og bildebehandling

Du motiveres av:

 • å jobbe med mange komplekse oppgaver parallelt
 • å foreta den praktiske gjennomføringen av prosjekt og arrangement
 • å bygge og opprettholde store nettver
 • å jobbe selvstendig, men også fungere veldig godt i team 

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlige egenskaper for stillingen.

 

Vi kan tilby:

 • En spennende arbeidsplass med stor variasjon av arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt og sosialt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Velferdstilbud

 

Stillingen lønnes som rådgiver, st.kode 1434 rådgiver. Normal avlønning vil være kr. 474 300 – 568 600 pr. år. Fra dette trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt må finne seg i eventuelle endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første 6 måneder er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med formidlingssjef Randi Wenche Haugen på tlf. 918 74 119, e-post randi.haugen@ntnu.no.

 

For opplysning om ansettelsesprosessen, ta kontakt med HR-konsulent Renate Lillian Johansen på tlf. 73 59 22 34 / 472 58 859, e-post renate.johansen@ntnu.no.

 

Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  145362
 • Intern-ID
  2017/38307
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger