NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiatstilling innen trening som medisin

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

 

Stipendiatstilling innen trening som medisin

Stipendiatstillingen som utlyses er tilknyttet Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) ved Fagenhet for ultralyd som ledes av Professor Hans Torp. Fagenhet for ultralyd er vert for Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS), som forskningsrådet har gitt status som Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI).

 

Ved Fagenhet for ultralyd og CIUS jobber vi med videreutvikling av ultralyd i et bredt felt. Dette gjelder både utvikling av teknologi, nye metoder, samt evaluering og implementering av ultralydteknologi i klinisk praksis.

 

Stipendiatstillingen er tilknyttet en stor epidemiologisk studie (HUNT4), hvor vi nå samler inn data både på hjertets anatomi og funksjon evaluert ved ekkokardiografi (forventet ca 3000 deltakere), samt data om deltakernes fysiske aktivitet. Grunnet samarbeidet med HUNT og helseforetakene har vi gode data på deltakerne på tidligere sykehistorie, kliniske undersøkelser, blodprøver og også vil kommende data på relevante diagnoser fra sykehusene i regionen være tilgjengelig for framtidig bruk av dataene.

 

Vi ønsker nå å evaluere nye metoder for ekkokardiografi blant annet med tanke på om de kan skille mellom personer som er veltrente og personer som er inaktive, samt framskaffe nye normalverdier for hva som er normal og avvikende hjertefunksjon målt med disse nye metodene.

 

Stillingen er midlertidig: 100 % i 3 år, 75 % i 4 år eller 50 % i 6 år, og oppstart er ønsket februar/mars 2018.

 

Krav til stillingen

 • Oppnådd cand.med.-grad (profesjonsstudiet i medisin). Kandidatene må ha minimum B som gjennomsnittskarakter for å kunne søke om opptak til ph.d.-programmet ved NTNU
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

I tillegg er det en fordel om kandidaten:

 

• Innehar praktisk og teoretisk erfaring med ekkokardiografi

• Besitter klinisk erfaring fra hjertesykdommer generelt eller hjertesvikt spesielt
• Har erfaring fra klinisk forskning (datainnsamling, publisering av artikkel el lign)
• Har erfaring med programmering og statistiske metoder
• Er entusiastisk og kreativ og har et stort engasjement for forskning
• Ønsker å arbeide i et tverrfaglig miljø
• Er initiativrik og har evne til selvstendig arbeid, men også gode samarbeidsevner
• Har gode kommunikative evner

 

Det vil bli lagt vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

 

Ansettelsen betinger at søkeren tas opp til PhD i medisin ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse i stillingen. Mer informasjon om dette finnes på: https://www.ntnu.no/mh/phd  

 

Søknad sendes inn elektronisk via denne siden. Følgende opplysninger må fremgå av søknaden og vedleggene:

 • CV
 • Vitnemål
 • Attester fra tidligere relevante arbeidsforhold.
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet

 

Søknadsfrist er 29.12.2017.

 

 

Stilling som stipendiat (1017) avlønnes med minimum årslønn brutto kr. 436 400 per år. Normal avlønning er fra kr. 436 400 til kr. 499 200 per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell

bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Kvinner oppfordres til å søke.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves av kandidatene som innkalles til intervju.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med førsteamanuensis og prosjektleder Håvard Dalen, tlf: 95871716, havard.dalen@ntnu.no

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Sissel Sollien tlf: 48051191, sissel.sollien@ntnu.no

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  145297
 • Intern-ID
  2017/39060
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger