Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Landbruks- og reindriftsavdelinga. Avdelingas hovedoppgaver er å arbeide for å styrke landbruket og reindrifta i fylket sammen med kommunene og regionale samarbeidspartnere. Avdelinga har en sentral rolle som kompetansesenter for kommunene og skal bistå med veiledning og oppfølging av kommunene, samt se til at grunnleggende rettssikkerhetsspørsmål blir ivaretatt. Lov- og tilskuddsforvaltning, kontroll og klagebehandling er sentrale oppgaver. Avdelinga har 27 medarbeidere fordelt på fire seksjoner.

Landbruks- og reindriftsdirektør - st nr 25/17

Er du den vi søker til en av Nordlands mest spennende lederstillinger?

 

Direktørstillingen i vår landbruks- og reindriftsavdeling er ledig. Vi søker deg som både liker og har lyst til å lede høyt kompetente medarbeidere. Du har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Dersom du har kjennskap til en eller flere av avdelingens fagområder, vil det være en fordel. Du må ha omfattende erfaring som leder, gjerne med formell lederutdanning, og du må kunne vise til gode lederresultater. Arbeidsoppgavene omfatter både personalansvar, økonomistyring og faglig ledelse. Du vil sammen med fire underdirektører utgjøre lederteamet i avdelinga, samt inngå i fylkesmannens ledergruppe.


Du er analytisk og strategisk. Du har en utpreget evne til å kommunisere godt, ved både å lytte og beslutte.  Avdelinga er ansvarlig for mye utadrettet virksomhet i form av møter, kurs og konferanser der du vil ha en viktig og sentral rolle, både formelt og uformelt. Dette betyr at du må ha meget gode relasjonelle egenskaper. Du må tåle å håndtere krevende situasjoner og faglige dilemmaer, også når media er til stede.

 

Kjennskap til nordlandskommunene vil være en fordel. Det er ønskelig med innsikt i og erfaring fra offentlig forvaltning.

 

Vår visjon er "Virker til Nordlands beste", og arbeidet er basert på verdiene redelighet, rettferdighet og respekt. Som leder hos Fylkesmannen i Nordland må du identifisere deg med vår lederplakat ved å være veiviser, bry deg om dine medarbeidere, kommunisere tydelig, bidra til samhandling og ta ansvar for egenutvikling.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

 

Vi kan tilby

 • en utfordrende lederstilling og spennende arbeidsoppgaver
 • et godt faglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • faglig mangfold og en utviklingsorientert organisasjon
 • lønn som avdelingsdirektør i kode 1060, fra kr 807 900 - kr 838 300,- pr. år avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.
 • fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%)
 • raus arbeidsgiverpolitikk
 • gode velferdsordninger
 • arbeidssted i Bodø 

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

 

I henhold til offentleglova vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, må grunngi dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter anmodning om å bli unntatt offentlig søkerliste. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

Nærmere opplysninger om embetet og stillingen kan fås ved henvendelse til fylkesmann Hill-Marta Solberg på telefon 977 06 158  og e-post fmnohis@fylkesmannen.no eller assisterende fylkesmann Monica A. Iveland på telefon 911 48 992 og e-post fmnomiv@fylkesmannen.no.


Søknadsfrist: 7. februar 2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nordland
 • Nettside
 • Kommune
  Bodø
 • Jobbnorge-ID
  145290
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger