Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for spesialpedagogikk er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Instituttet har i dag ca. 25 faste vitenskapelige tilsatte, 14 midlertidige stipendiater og postdoktorer og 12 administrative tilsatte. Instituttet har ca 800 studenter fordelt på bachelor- og mastergradsstudier i spesialpedagogikk, masterstudium i Special Needs Education, samt PhD-studier.

Førsteamanuensis innen fagområdene test og observasjon

Ved institutt for spesialpedagogikk er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis innen fagområdene test og observasjon, knyttet til intervensjon og læring, med undervisnings- og forskningsoppgaver på disse feltene.


Om stillingen

Den som tilsettes vil ha det vitenskapelige hovedansvaret for« The Oslo Assessment, Intervention and Learning Lab (O-AILL)». Det er tillagt stillingen et hovedansvar for å utvikle instituttets forskningsinfrastruktur i samspill med de øvrige forskningsmiljøene ved instituttet.

 

Den som tilsettes forventes å inngå i dynamisk orienterte team med fagfolk fra nabodisipliner nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid med instituttets ansatte og fagpersoner innenfor instituttets ulike fagområder som hørselshemming, språk- og talevansker, psykososiale vansker, spesifikke lærevansker og utviklingshemming vil stå sentralt. Undervisningsdelen av stillingen vil være knyttet til undervisning innenfor fagområdene observasjon, test og læring på instituttets studietilbud. Det er utarbeidet et eget notat som legges til grunn for stillingen.


Arbeidsoppgaver:

Følgende arbeidsoppgaver inngår i stillingen:

 • Utvikling av fagområdene kartlegging, intervensjon og læring
 • Hovedansvar for å koordinere arbeidet i laben
 • Initiering og deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk
 • Deltakelse i studieplanlegging, undervisning og veiledning knyttet til aktivitet i laben
 • Videreutvikling og modernisering av instituttets samling av test- og observasjonsmateriell
 • Ansvar for oppdatering av labens utstyr
 • Bidra til integrering av labens aktiviteter i undervisningen
 • Forskningsformidling rettet mot både profesjonelle aktører og allmennheten
 • Administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser

Kvalifikasjonskrav

Absolutte krav:

 • Dokumentere forskningskompetanse knyttet til det utlyste fagområdet
 • Doktorgrad på det aktuelle fagområdet
 • Pedagogisk basiskompetanse
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Gode samarbeidsevner


I tillegg vil det være en fordel med erfaring fra undersøkelser, testing og observasjon av samspill mellom barn og deres familier, samt erfaring med undervisning om og utvikling av kartleggingsmateriell på norsk. I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn, også søkerens formidlingsevne og personlig egnethet. Det vil også legges vekt på søkernes erfaring med innhenting av forskningsmidler fra eksterne kilder

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr.548 200 til kr 611 700 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Et hyggelig stimulerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Mulighet til å søke opprykk til professor

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “søk stillingen”. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn inntil 10 vitenskapelige arbeider for sakkyndig bedømmelse. Vitenskapelige arbeider skal av den grunn ikke lastes opp sammen med søknaden. 

 

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn.

 

Det skal benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

 

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 15.2.2018

Kontaktpersoner:

Instituttleder, Professor Ona Bø Wie, Tlf. +47 22858051

Professor Bente E. Hagtvet, Tlf. +47 22858009;

Professor Janne von Koss Torkildsen, Tlf. +47 22845016
Personalrådgiver Linda Valdø-Schwarz Tlf. +47 22858242Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  145257
 • Intern-ID
  2017/13743
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger