NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Stilling som stipendiat i prosjektet Helse i kontekst

Stillingen er administrativt knyttet til et av instituttene for Psykisk Helse, Samfunnsmedisin og sykepleie og Nevromedisin og bevegelsesvitenskap, med arbeidssted i Trondheim. For mer informasjon om instituttene se www.ntnu.no/mh.

Om prosjektet Helse i kontekst:

Stillingen er del av forskningsprosjektet  “Helse i kontekst”, som inkluderer forskere fra institutt for Psykisk Helse, Samfunnsmedisin og sykepleie og Nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Gruppen består av 45 aktive deltakere.

Prosjektbeskrivelse:
Stillingen vil være del av Helse i kontekst prosjektet, som ble dannet på basis av tre faggrupper: Helsefremming, Aktivitet og deltakelse og Psykisk Helsearbeid med følgende visjoner:

I. Utvikle ny helserelatert kunnskap om individuelle og kontekstuelle ressurser som fremmer innflytelse på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og som bidrar til et godt liv for mennesker i alle aldre.

II. Utvikle ny kunnskap hvor kontekst, kultur og livsverden er nødvendige forståelsesrammer for tjenester og praksis av høy kvalitet, både i samfunnet og i helsetjenestene.

III. Utvikle og gjennomføre forskning og undervisning hvor brukere og praksis er sentral og aktivt medvirkende i et partnerskap.

Stillingen er åpen for prosjektbeskrivelser hvor visjonene er identifisert og innarbeidet i prosjektbeskrivelsen. Med søknad bes det at det legges ved prosjektskisse (inntil 3 sider).

Til prosjektet søker vi etter en kandidat med sterk interesse for forskningsfeltet. Det utlyses phd stilling i 3 år i 100% stilling. Tiltredelse ønskes snarlig.

Krav til bakgrunn og kompetanse

 • For PhD kreves mastergrad eller tilsvarende med et vektet gjennomsnitt B eller bedre
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, på både norsk og engelsk.

Ønsket bakgrunn og kompetanse

 • Profesjonserfaring er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Er initiativrik og har evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Ønsker å arbeide i et tverrfaglig og internasjonalt forskningsmiljø
 • Har god evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av faglige skillelinjer

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Stilling som stipendiat (kode 1017) avlønnes med minimum årslønn brutto kr 436 500,- per år. Normal avlønning er fra kr 436 500,- til kr 499 200,- per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelse i doktorgradsstilling betinger opptak til ph.d-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Mer informasjon om doktorgradsutdanningen finnes her: http://www.ntnu.no/mh/phd

Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden. Følgende opplysninger må fremgå av søknaden og vedleggene:

 • CV
 • Vitnemål
 • Attester fra tidligere relevante arbeidsforhold.
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet.
 • Prosjektskisse (inntil 3 sider)

Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves av kandidatene som innkalles til intervju.

Søknad sendes elektronisk via denne siden innen søknadsfristen 20.12.2017

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves av kandidatene som innkalles til intervju.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med prosjektleder/professor Birthe Loa Knizek birthe.l.knizek@ntnu.no, telefon 73412324, eller professor Toril Rannestad toril.rannestad@ntnu.no, telefon 73 41 21 57.

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Håvard Tangvik, e-post: havard.tangvik@ntnu.no, mobil 99301868

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  145212
 • Intern-ID
  2017/35140
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger