Kvæfjord kommune ligger i naturskjønne omgivelser, sentralt plassert på Hinnøya. Fra kommunesenteret Borkenes er det 20 km til festspillbyen Harstad og 60 km til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Kommunen har ca 3.100 innbyggere og et godt utbygd tilbud innenfor skole, kultur og fritid.

Kommunens visjon er «Kvæfjord kommune – en ren fornøyelse!» Dette angir også retningen for kommunal opptreden, supplert med atferdsverdiene våre som tilsier at vi, hver for oss og sammen, skal fremstå som Kompetente, Imøtekommende og Stolte ambassadører.

Allmenlærere / grunnskolelærere

 

Allmennlærerstillinger/grunnskolelærere                                       still.nr: 32/17


Ved Borkenes skole (1.-10. trinn) vil det være ledig 2 lærerstillinger fra 01.01.2018. Én fast stilling og én midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse. Vi er primært på jakt etter søkere med allmennlærerbakgrunn, med relevant videreutdanning i fag som tilfredsstiller forskriftsfestede kvalifikasjonskrav for de aktuelle trinn.

Kvæfjord kommune søker lærere som

 • setter elevenes læring og utvikling i fokus og forplikter seg til å undervise i tråd med læreplan og lokale prioriteringer, herunder de utfordringene Kunnskapsløftet fører med seg.

 • er faglig dyktige og arbeider strukturert og målrettet, særlig i forhold til innlæring av basiskunnskaper og basisferdigheter

 • har fokus på klasseledelse og er gode på kommunikasjon

 • er tydelige rollemodeller og møter både barn og voksne på en profesjonell måte

 • har evne og vilje til samarbeid, er fleksible, har et jevnt og godt humør og er innstilt på å arbeide i team

 • er losningsfokuserte, endringsvillige og har evne og mot til å være med på å utvikle skolen videre

 • ser verdien av tverrfaglig arbeid og kan inngå i et konstruktivt samarbeid med andre instanser

   

Nærmere opplysninger om stillingene kan gis av: enhetsleder/rektor Bodil Røkenes tlf. 99726202 / 77023212og undervisningsinspektør Chris Tandy tlf. 92689188 / 77023213

 

For stillingene gjelder:

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.

Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning.

Attest i form av TUB-skjema, samt politiattest i tråd med opplæringslovens § 10-9 må framlegges før tiltredelse.

Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst på i alle fall en halv A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.

 

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

 

Søknadsfrist er satt til: 17.12.17.

 

Søknad må sendes elektronisk via søknadsskjema på siden her:

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  Kvæfjord kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Kvæfjord
 • Arbeidssted
  Borkenes skole
 • Jobbnorge-ID
  145173
 • Intern-ID
  32/2017
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger