NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for psykisk helse  

Universitetslektor II i medisin (nevroutviklingsforstyrrelser) ved Institutt for psykisk helse (IPH), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig 4 midlertidige stillinger som universitetslektor II i medisin (nevroutviklingsforstyrrelser).


Stillingene har en stillingsandel på 10 % og forutsetter klinisk stilling ved ett av helseforetakene i Midt-Norge. Stillingene er finansiert av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU), og gjelder for en periode på 2 år med mulighet for forlengelse.


Stillingene er knyttet til RKBU og Regionalt fagmiljø (RFM) for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. RFM er finansiert av Helse-Midt Norge (HMN) og har ansvar for den statlige satsningen på kompetanseheving og tjenesteutvikling for disse diagnosegruppene i Helse Midt-Norge.


Stillingene er administrativt tilknyttet Institutt for psykisk helse (IPH). For mer informasjon, se www.ntnu.no/iph  


Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen

Stillingsinnehaver har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning innen fagområdet nevroutviklingsforstyrrelser. Stillingsinnehaver skal, etter kompetanse, veilede studenter innen sitt fagområde, og plikter å ta del i administrativt arbeid.


Stillingsinnehaver skal bidra til faglig styrking av RFM, samt bidra til drift og utvikling av tiltak/tilbud/oppfølging i samarbeid med fagkoordinator for RFM.


Stillingsinnehaver vil ha ansvar for fagutvikling innen nevroutviklingsforstyrrelser og da spesifikt en eller flere av de aktuelle diagnosene. Fagområdet omfatter både barn og voksne.


Den som tilsettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.


Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med utdanningsbakgrunn som lege eller psykolog, men spesielt kvalifiserte med annen fagbakgrunn vil også kunne være aktuelle.
 • Søkere må ha bred klinisk erfaring fra arbeid med pasientgruppen, innen en eller flere av diagnosene autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.
 • Søkere må kvalifisere for stilling som universitetslektor i henhold til Kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Stilling som universitetslektor i kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 416 200,- per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra kr. 466 100 - 578 900 per år i 100 % stilling.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Ansatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.


Søknadens innhold

Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner


Følgende må vedlegges den elektroniske søknaden i pdf-format:

 • Vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Liste over alle vitenskapelige arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider (i pdf-format)- publiserte eller under publisering - som du ønsker det skal tas hensyn til kan vedlegges søknaden.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning

 

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Fagkoordinator Hege Ramsøy Helle, RKBU, Institutt for psykisk helse, NTNU

mob. 92654673 epost: hege.ramsoy-halle@ntnu.no  

 

Senterleder Odd Sverre Westbye, RKBU RKBU, Institutt for psykisk helse, NTNU

tlf. 73551519 epost: odd.s.westbye@ntnu.no  

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-rådgiver Hanne Mattson, HR-seksjonen MH-fakultetet, NTNU,

e-post: hanne.mattson@ntnu.no         


Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 19.12.2017.


Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.


Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.


Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  145162
 • Intern-ID
  2017/23010
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger