NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
Fakultetsadminstrasjonen, HR-seksjonen

Vikariat i 100 % stilling som HR-konsulent innen rekruttering (førstekonsulent 1408/seniorkonsulent 1363)

HR-seksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) søker etter en motivert og engasjert HR-konsulent som kan tilby profesjonell HR-støtte til våre ledere og ansatte. Stillingen er et 100 % vikariat i 6 måneder som førstekonsulent (1408) eller seniorkonsulent (1363) med snarlig oppstart.

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1700 ansatte fordelt over 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs Hospital. Stillingen har arbeidsplass ved fakultetets HR-seksjon, men forutsetter tett samarbeid med vitenskapelig og administrativ ledelse på fakultets- og instituttnivå, samt NTNUs sentrale avdelinger.

Fakultetets HR-seksjon består av to grupper med til sammen 17 personer, rekruttering og personalforvaltning/HMS. Fakultet for medisin og helsevitenskap er i utvikling og vekst, og HR-funksjonen yter service til hele organisasjonen. Det er et bredt spekter av oppgaver som skal løses, og vi har et raust og godt arbeidsmiljø med høyt løsningsfokus. Stillingen byr på stor grad av selvstendighet og utfordrende arbeidsoppgaver.

Stillingens hovedarbeidsområder
Stillingen knyttes til rekrutteringsgruppen og rapporterer til HR-sjef. Stillingsinnholdet omfatter:

 • å delta i og drive rekrutteringsprosesser.
 • saksbehandling fra oppstått behov til ansettelse.
 • rådgiving til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • forvaltning av lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser.
 • lederstøtte innenfor HR-prosesser.
 • forvaltning av lov- og avtaleverk knyttet til ansettelsesforhold i staten.
 • deltakelse i kontinuerlig utvikling av prosesser og rutiner knyttet til HR.

Andre oppgaver innenfor HR-feltet vil kunne tillegges stillingen avhengig av den tilsattes kompetanse og interesser.

Vi søker en person med følgende bakgrunn og kompetanse:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå er et krav.
 • God framstillingsevne på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig, er et krav.
 • Erfaring med rekruttering og saksbehandling vil være en fordel, men vi oppfordrer nyutdannede til å søke.

I tillegg ønsker vi oss en person som:

 • er initiativrik og selvstendig.
 • er kontaktskapende og har gode samarbeidsevner.
 • er utadvendt og serviceinnstilt.
 • er nøyaktig og løsningsorientert i arbeidet.
 • trives i et hektisk miljø med høyt tempo.

Det vil bli lagt vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Vi kan tilby:

 • En dynamisk arbeidsplass med stor aktivitet innen studier og forskning.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Medlemsskap i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Endringer i arbeidsområdet og involvering i andre oppgaver kan være aktuelt. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Stilling som førstekonsulent (kode 1408) lønnes lønnes med minimum årslønn kr 361 300 per år. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 361 300 til 458 700 pr år. Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) lønnes med minimum årslønn kr 429 700. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr 429 700 til kr 517 300 per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknad skrives og sendes elektronisk inn via denne siden (www.jobbnorge.no). Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Søknader behandles fortløpende. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til:
HR-sjef Albert Verhagen, tlf. 918 97 713, e-post: albert.verhagen@ntnu.no eller 
HR-rådgiver/gruppeleder rekruttering Gøril Madsø Halvorsen, tlf. 934 934 96, e-post: goril.m.halvorsen@ntnu.no

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Løpende
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  145161
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger