NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 


Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for Psykisk helse

St. Olavs hospital HF
Divisjon Psykisk Helsevern


Professor/førsteamanuensis i medisin (psykiatri) NTNU kombinert med stilling som lege ved St. Olavs hospital HF.

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og St. Olavs Hospital HF, er det ledig to faste stillinger på totalt 100 %. Stillingene er en kombinasjon av 50 % stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (psykiatri) og 50 % stilling som lege ved Divisjon Psykisk Helsevern, St. Olavs hospital HF. De som ansettes vil få ansettelsesforhold ved både St. Olavs Hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

 

Ønsket tiltredelse er 1. juli 2018.

 

Stilling som professor/førsteamanuensis er administrativt tilknyttet Institutt for psykisk helse (IPH). For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/iph

 

Stilling som lege er tilknyttet ved Divisjon Psykisk Helsevern. For mer informasjon om klinikk og avdeling, se https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern#les-mer-om-divisjon-psykisk-helsevern

 

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen

I tråd med videreutvikling av Det integrerte universitetssykehuset vil stillingsinnehaver ha ansvar for arbeidsoppgaver knyttet til klinisk arbeid, undervisning og forskning innen fagområdet psykisk helse. Den som ansettes forventes også å ta del i undervisning på beslektede/tilgrensende fagområder. Effekten av et tett samarbeid mellom klinikk og fakultet skal utnyttes til å sikre høy kvalitet på pasientbehandling, forskning, utdanning, innovasjon, opplæring og formidling.

 

Stillingen ved NTNU er knyttet til forsknings- og undervisningsoppgaver som støtter den kliniske, biomedisinske og epidemiologiske forskningen ved instituttet. Dette omfatter bl.a. affektive lidelser, psykoser/schizofreni, stoffmisbruk/avhengighet, rettspsykiatri, angstlidelser og søvnforstyrrelser.

 

I stillingen ved St. Olavs hospital vil stillingsinnehaver bli ansatt i en av de kliniske avdelingene og inngå i ordinært klinisk arbeid

 

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling 

Vi kan tilby

Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i stillingene

 • Et godt arbeidsmiljø på Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs Hospital
 • Høyt faglig nivå
 • Arbeidsplasser som er IA-bedrifter (inkluderende arbeidsliv)
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger
 • Lønn i henhold til avtaler gjeldende for NTNU og St. Olavs Hospital HF

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Søknadens innhold

Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:

Vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.

 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider – publiserte eller under publisering – som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format)
 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

 

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  

 

Nærmere opplysninger om stillingen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU fås ved henvendelse til:

Professor Gunnar Morken, Institutt for psykisk helse, tlf: 91853705 gunnar.morken@ntnu.no

 

Nærmere opplysninger om stillingen ved St. Olavs Hospital HF fås ved henvendelse til:

Rådgiver Randolf T. Vågen, Divisjon Psykisk helsevern, Divisjonsjefens stab, tlf: 92606702 Randolf.Terje.Vagen@stolav.no

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-rådgiver Hanne Mattson, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU: hanne.mattson@ntnu.no

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 19.12.2017.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  145159
 • Intern-ID
  2017/29154
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger