EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget, og er ett av Stortingets eksterne kontrollorganer. Utvalgets oppgave er å føre løpende kontroll med virksomheter som driver etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for det offentlige. Disse betegnes ofte som EOS-tjenestene, eller de hemmelige tjenestene. I dag består de hovedsakelig av  Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Kontrollens formål er først og fremst å se til at EOS-tjenestene ikke krenker noens rettigheter, f.eks. ved urettmessig informasjonsbehandling.

EOS-utvalgets sekretariat ledes av sekretariatsleder, og består for øvrig av seks jurister, én teknolog, én informasjonsrådgiver, en sikkerhetsleder og to administrativt ansatte. Utvalget har også knyttet til seg en teknisk sakkyndig på timebasis. Arbeidsmiljøet er godt og den faglige standarden er høy. EOS-utvalget er IA-virksomhet.

Fagansvarlig for teknologisk enhet

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  EOS-utvalget
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  145132
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger