Karlsøy kommune

Plan og utvikling

Karlsøy kommune er en øykommune i Troms med omlag 2250 innbyggere, og er nabokommunen til landsdelshovedstaden Tromsø. 
Kommunesenteret Hansnes på Ringvassøya ligger 1 times bilkjøring fra Tromsø. Ringvassøya har fastlandsforbindelse via tunnel under Kvalsundet. 
Kommunen ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Det innebærer bl.a. redusert skatt og avskriving av studielån etter nærmere regler. 


Et levende øyrike!

 

På øyene i kommunen finnes det ulike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunen er også kjent for sin unike kyst og skjærgård som gir fantastiske muligheter for båtliv og havfiske. 
Vi har gode barnehager, moderne skoler/oppvekstsenter, svømmehaller, idrettsanlegg og et aktivt kulturliv. 

LANDBRUKS-/UTMARKSFAGLIG KONSULENT

LANDBRUKS-/UTMARKSFAGLIG KONSULENT


Karlsøy kommune har ledig 100% fast stilling som konsulent innen landbruk og utmark på plan- og utviklingsavdelingen med tiltredelse tidligst mulig i 2018.


Hovedarbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling og rådgivning etter jordloven, konsesjonsloven og annet relevant lovverk.
 • Fagansvar for utmarksforvaltning, inkludert utmarksnæring – reindrift og viltforvaltning.
 • Fagansvar for områdene naturmiljø, landskapsvern og friluftsliv.
 • Sekretær for fag- og forvaltningsfora innenfor området.
 • Deltakelse i planarbeid, spesielt i forhold til arealdisponering.
 • Andre oppgaver tilhørende avdelingens fagansvar kan bli tillagt stillingen.
 • Pådriver for næringsutvikling innenfor jord-/skogbruk og utmark.
 • Fagansvar innen miljø- og forurensningssaker.
 • Saksbehandler og forvalter for tilskuddsordninger i jord- og skogbruk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Landbruks- og/eller utmarksfaglig kompetanse på ingeniør/bachelornivå.
 • Gjerne agronom- eller annen landbruksfaglig utdanning.
 • Kartkompetanse fra gisline eller liknende tillegges vekt.
 • Feltarbeiderfaring innen friluftsliv eller utmarksforvaltning er ønskelig.
 • Førerkort klasse B.
 • Praksis fra tilsvarende stilling en fordel.

 

Forventninger til våre ansatte:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk både muntlig og skriftlig
 • Resultatorientering og evne til å sette tydelige mål
 • Strukturert med trivsel for varierte oppgaver
 • Positiv serviceinnstilling og god kommunikasjons- og samarbeidsevne

 

Vi kan tilby:

 • En utfordrende stilling med faglige utviklingsmuligheter
 • Et aktivt miljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Kommunen dekker flytteutgifter etter eget reglement
 • Konkurransedyktige vilkår med hensyn til lønn og pensjon

 

Henvendelser om stillingen kan rettes til avdelingsleder May-Jorunn Corneliussen, plan- og utviklingsavdelingen, telefon 777 46 011 eller mobil 418 46 588. 

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som til enhver tid følger av gjeldene lover og tariffavtaler.

 

Søknad og CV med henvisning til referanser, vedlagt bekreftede kopi av vitnemål og attester, sendes elektronisk via link på denne siden. Søknadsfrist 15.12.2017.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  Karlsøy kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Karlsøy
 • Arbeidssted
  Rådhuset
 • Jobbnorge-ID
  145108
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger