NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Seksjon for utdanning

Seksjon for utdanning er en del av Avdeling for studieadministrasjon som har ca 80 medarbeidere, derav ca 13 i Ålesund. De øvrige i Trondheim og Gjøvik.


Vi yter service i form av studieadministrative tjenester overfor søkere, studenter, ferdige kandidater og fakulteter/institutter. Avdelingen har ansvaret for opptak, time- og romplanlegging, internasjonal koordinator, rekruttering, forvaltning av undervisningsareal, planlegging og gjennomføring av eksamen, produksjon av vitnemål og for arbeidsoppgaver knyttet til de studieadministrative systemene som benyttes, som Felles Studentsystem (FS) og Studentweb.

 

Avdelingen har mange spennende utviklingsoppgaver som skal bidra til at NTNU lykkes med å nå sine mål fremover. Vi har en omfattende kontakt internt på NTNU og innenfor utdanningssektoren både nasjonalt og internasjonalt.

Førstekonsulent - Internasjonalisering

Ved Seksjon for utdanning i Ålesund er det ledig 100% stilling som førstekonsulent knyttet til fagfeltet internasjonalisering. 50% av stillingen er fast, 50% er midlertidig med mulighet for forlengelse. Den midlertidige delen er foreløpig for et år.

 

Seksjon for utdanning i Ålesund er organisert under prorektor for utdanning som en seksjon i Avdeling for studieadministrasjon. Denne stillingen vil være tilknyttet internasjonalisering som er en av seksjonens oppgaver. Arbeidssted vil være Ålesund.

 

Hovedansvar:

 • Førstelinjetjeneste for inn- og utreisende studenter: informasjon, rekruttering, veiledning, oppfølging
 • Administrasjon av studentutveksling
 • Ansvar for Internasjonale arrangement for studenter
 • Bistå med oppfølging av ulike internasjonale utdanningsprogram

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning, minimum på bachelornivå. Relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet.
 • God kjennskap til utdanningssystemet i Norge.
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk.

Det er en fordel at du har:

 • Kompetanse i andre fremmedspråk
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid, gjerne innen utdanning, eller erfaring fra studieopphold i utlandet
 • Erfaring med bruk av felles administrativt studentsystem (FS)
 • Erfaring med bruk av webpubliseringsverktøy

Vi ønsker en medarbeider som:

 • Tar ansvar, viser initiativ og opptrer løsningsorientert
 • Kommuniserer og samarbeider godt
 • Er serviceinnstilt
 • Jobber selvstendig og viser stor evne til fleksibilitet
 • Kan formidle i store og små forsamlinger

Endringer i arbeidsoppgaver vil kunne skje som følge av interne endringer. En del reising og arbeid utover ordinær arbeidstid er påregnelig. Motivasjon, interesse og personlig egnethet for stillingen tillegges vekt. 

 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt seksjonssjef for utdanning Ålesund Elisabet S. Halvorsen, tlf 97 68 26 09 eller e-post: elisabet.s.halvorsen@ntnu.no, eller internasjonal koordinator Anne Ulla, tlf 70 16 12 34 e-post: au@ntnu.no

 

Lønnsvilkår m.v.:

Stillingen lønnes som førstekonsulent kode 1408. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 404 000,- til 451 300,- brutto pr år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

 

Søknad sendes elektronisk via denne siden med CV, vitnemål og attester innen 17.12.17. Stillingen har NTNU-nr. 119/17.

 

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Arbeidssted
  Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  145102
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 119/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger