Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren.

Kommunikasjonssjef

VIL DU JOBBE MED KOMMUNIKASJON HOS FYLKESMANNEN I BUSKERUD?

  

Vi erkjenner at strategisk kommunikasjon og aktiv dialog er avgjørende for å lykkes. Når vår kommunikasjonssjef nå søker nye utfordringer er vi på jakt etter hennes etterfølger. Det er derfor ledig fast stilling som kommunikasjonssjef i fylkesmannens stab.

 

Som kommunikasjonssjef hos oss jobber du i hjertet av organisasjonen, og er et viktig strategisk og operativt bindeledd i embetet.

 

Du vil jobbe med:

 • rådgivning for embetsledelsen i strategisk kommunikasjon
 • å bistå ledergruppen i så vel strategiske spørsmål som praktisk kommunikasjon
 • tilrettelegging for kontakt med media
 • planlagt og systematisk kommunikasjonsarbeid
 • omdømmebygging og profilering
 • intern kompetanseutvikling innen kommunikasjon
 • innholdsproduksjon i forskjellige kanaler

Vi ønsker:

 • at du har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen medie- eller kommunikasjonsfag
 • at du har erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid, gjerne fra offentlig virksomhet
 • at du har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • at du er fleksibel, er utadvendt og tar initiativ
 • at du er endringsvillig og er en aktiv bidragsyter i omstillingssituasjoner
 • at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • personlig egnethet som tillegges betydelig vekt

Vi kan tilby:

 • muligheter til å påvirke Fylkesmannen i Buskeruds strategiske valg
 • en svært variert arbeidshverdag
 • godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • muligheter til å påvirke egen arbeidsdag
 • helsefremmende arbeidsmiljø

Stillingen er fast og lønnes som seniorrådgiver i stillingskode 1364, brutto årslønn på kr 569 000 – 673 800 i Statens lønnsregulativ. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn bli vurdert. Fylkesmannen har pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid. Prøvetiden er seks måneder og statlige ansettelsesvilkår gjelder. Arbeidssted er Statens hus i Drammen.

 

Regjeringen har besluttet å slå sammen Fylkesmannen i Buskerud, Oslo og Akershus og Østfold til ett embete, med delt lokalisering i Drammen, Oslo og Moss. Endringen trer i kraft 1. januar 2019. Ansatte må være forberedt på at det kan skje endringer i organisering, oppgaver og tjenestested som følge av omstillingsprosessen.

 

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om navn på søker kan bli gjort offentlig, selv om søker ber om unntak fra offentlighet.

 

Nærmere opplysninger ved assisterende fylkesmann Hans-Petter Christensen, tlf. 971 74 799.

 

Vi ber deg sende søknaden elektronisk via Jobbnorge.no innen 15. desember 2017.

 

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Buskerud
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen
 • Arbeidssted
  Statens hus
 • Jobbnorge-ID
  145030
 • Intern-ID
  Kommunikasjonssjef
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger