Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) utfører operativt vakt- og sikkerhetstjenester for departementene, regjeringens representasjonsanlegg, statsministerboligen og Høyesterett.


Lærlinger i sikkerhetsfaget

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) skal ta inn 6 nye lærlinger i sikkerhetsfaget for perioden 2018- 2020. DSS samarbeider med Opplæringskontoret for Statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK-stat) og Oslo Fylkeskommune. Fagprøve i sikkerhetsfaget avgis etter en toårig læreperiode. Fagbrevet i sikkerhetsfaget gir yrkestittelen vekter.

 

DSS tilbyr en kombinasjon av undervisning, kurs og praktisk sikkerhetsarbeid. Du får jobbe som operativ sikkerhetsvakt og får løpende evaluering i tjenesten. Dagens turnus innebefatter arbeid hver tredje helg, friperioder og trening i arbeidstiden.

Vi oppfordrer deg til å søke på en faglig utviklende og spennende læreplass hos oss!

 

Du må ha:

 • Bestått Vg1 Service og Samferdsel og Vg2 Salg, Service og Sikkerhet
 • Er fysisk og psykisk skikket for operativ tjeneste
 • Har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig, samt grunnleggende engelskkunnskaper
 • Førerkort klasse B må fremlegges innen våren 2018

Egenskaper: Du må være ærlig, lærevillig, pliktoppfyllende, og samarbeide godt med andre.

 

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes som lønnstrinn 27 som tilsvarer ca. kr 320 700 i året, som fordeles på utbetaling 30 % (første halvår), 40 % (andre halvår), 50% (tredje halvår) og 80 % (siste halvår)
 • Ubekvem arbeidstid kompenseres iht. statens satser
 • Et godt og inspirerende arbeidsmiljø med sikkerhetsfaglig breddekompetanse fra forsvar, politi, sivil vekterbransje, fengselsvesenet og andre
 • Arbeidsoppgaver og tilpasset opplæring som sikkerhetsvakt
 • Arbeidserfaring fra det største offentlige vaktforetaket i Norge, med hovedbase ved regjeringskvartalet i Oslo sentrum
 • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag i arbeidstiden
 • Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
 • Vi kan tilby arbeidsoppgaver i et faglig spennende miljø med gode muligheter for personlig og faglig utvikling innen sikkerhetsfaget.
 • For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

 For å få tildelt lærlingeplass i DSS:

 • Du må kunne fremvise tilfredsstillende vandelsattest, jf. Lov om vaktvirksomhet §§8, 5 og 6.
 • Ansettelse skjer under forutsetning av at søker kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå HEMMELIG. For mer informasjon om sikkerhetsklarering se: www.nsm.stat.no

 Søknadsprosessen:

 • For å søke lærlingplass hos oss må du registrere søknaden elektronisk via www.jobbnorge.no
 • For mer informasjon om søknadsprosessen og lærlingeplass i DSS se:

  https://dss.dep.no/for-pressen/aktuelle-saker/info.-om-larlingeordningen/

 • Husk å legge ved karakterutskrifter/kompetansebevis og eventuelle attester når du sender inn søknaden. Søknadsfrist: 1. mars 2018
 • Ønsker du mer informasjon om læreplassen, ta kontakt med lærlingekoordinator i DSS, Cathrin Rattén på mail: cathrin.ratten@dss.dep.no
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  144941
 • Intern-ID
  DSS 2017 - 28
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Lærling

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger