Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er et av de største i Norden innen sitt felt. Vi har tverrfaglig forskning, undervisning og formidling innen kjønnsforskningsfeltet som hovedoppgave. Flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter har i de senere år vært ledet fra senteret. Vi skal også stimulere til kjønnsforskning ved universitetets andre grunnenheter. Senteret er utadvendt og medvirker aktivt for å utvikle tverrfaglige arenaer og nettverk – i Norge, Norden og internasjonalt.

 

Postdoktor innen tverrfaglig kjønnsforskning

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) har ledig stilling som postdoktor for en periode på 4 år.

Om stillingen

STK har ledig en 100 % midlertidig stilling som postdoktor og søker en person med bred kompetanse innen kjønnsforskning. Søkere fra alle disipliner og fagfelt kan være aktuelle. Den som tilsettes må vise selvstendig kompetanse i kjønnsforskning uansett forskningsfelt og trekke dette tydelig inn i sitt postdoktorprosjekt. Prosjektbeskrivelsen skal være på max. 10 sider og inneholde en prosjektplan.

Tilsettingen gjelder for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil hovedsakelig bestå av undervisning, men det kan også bli aktuelt med noe veiledning og/eller forefallende undervisningsrealtert arbeid.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor områder som er relevant for prosjektet. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk).
 • Evnen til teoretisk og metodisk nytenkning vil vektlegges.

I tillegg vil det være en fordel med følgende kvalifikasjoner:

 • Dokumentert kjønnsforskningskompetanse i form av et tydelig kjønnsforskningsperspektiv i PhD-avhandlingen.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 490 900 til kr 569 000 avhengig av kompetanse, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Et hyggelig og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i  arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse inkludert fremdriftsplan (maks 10 sider)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (maks 5)
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk “søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. STK ønsker flere menn i vitenskapelige stillinger. Menn oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 23. april 2018

Kontaktpersoner: Anne-Jorunn Berg og Liv Sæther

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. april 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  144884
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger