Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) er en av Norges største virksomheter innen vakthold og sikring i offentlig sektor. Avdelingen har som hovedoppgave å ivareta vakthold og sikring for departementene, regjeringens representasjonsanlegg og Høyesterett etter avtale. Avdelingen består av fem seksjoner som omfatter teknisk sikring, vakt og sikringstjenester, resepsjonstjenester og en stab.

 

Seksjonen Teknisk sikrings hovedoppgaver er knyttet til sikringsteknisk analyse og rådgivning, hvor vi blant annet bistår Statsbygg og departementene med prosjektering og implementering av fysiske og tekniske sikringsløsninger i departementsfelleskapet. Seksjonen har videre ansvaret for forvalting, drift og vedlikehold av sikringsløsningene. Vi er totalt 25 i seksjonen og har et fremtidsrettet og tverrfaglig sikkerhetsmiljø.

     

Rådgiver innen elektroniske sikringssystemer

Departementenes sikkerhets- og service organisasjon (DSS) har ledig stilling som rådgiver innen elektroniske sikringssystemer i Sikkerhetstjenesteavdelingen, seksjon Teknisk sikring.

Arbeidsområde:
Som rådgiver får du ansvar for prosjektering, etablering, kvalitetssikring, drift og forvaltning av elektroniske sikringssystemer i departementsfelleskapet. Arbeidet er i hovedsak knyttet til alarm- og adgangskontrollsystemer (AIA/AAK), men inkluderer også arbeidsoppgaver innen andre sikringssystemer, slik som ITV/VMS, PLS-styring, sperresystemer, låser med mer.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innen relevante fag. Lang, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • Relevant arbeidserfaring med avanserte sikkerhetsanlegg
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B eller høyere

Det er ønskelig med følgende:

 • Erfaring og kunnskap om sikkerhetsloven og personopplysningsloven.
 • Erfaring og kunnskap om EKOM-loven, NEK 400/700, NEK EN50131, 60839-11, 62676 og tilsvarende.
 • Høyere sertifisering innen installasjon og programmering av avanserte og komplekse sikkerhetssystemer, fortrinnsvis AAK/AIA.
 • IT kompetanse for design, etablering, drift og administrasjon av datasystem tilknyttet elektroniske sikringsanlegg.
 • Erfaring fra prosjektering, dokumentering og sertifisering av større og komplekse sikkerhetsinstallasjoner.
 • Erfaring med og/eller sertifiseringer av SD-anlegg, brannalarmsystemer og programmerbare logiske styringssystemer (PLS).
 • Erfaring fra forvaltning- drift og vedlikeholdsverktøy (FDV).
 • Kunnskap om lås, beslag og låssystemer, samt godkjenningsløsninger for disse.

Personlige egenskaper:

 • Personlig engasjement og gode samarbeidsevner.
 • Evne til å håndtere store informasjonsmengder på en systematisk og effektiv måte.
 • Nøyaktig og etterretterlig arbeidsmåte.
 • Faglig integritet og evne til å ta selvstendige beslutninger.
 • Evne og vilje til å tilegne seg ny kunnskap.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Andre opplysninger: 

 • Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå Hemmelig og autorisert.
 • Referanser med kontaktinformasjon bes oppgis i søknaden.
 • Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden.
 • DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Lønn: Stillingen lønnes som 1434 rådgiver i lønnstrinn 57 - 69, som for tiden utgjør kr 490 900,- 611 700 per år. Av lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Som ansatt i DSS har du:
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse
• Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
• Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
• Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering.

Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.


Nærmere opplysninger ved: Seksjonssjef Teknisk sikring (SIK), Bjarne Dag Astor tlf: 22 24 99 74. 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  11. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  144864
 • Intern-ID
  DSS 2017 - 31
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger