NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Universitetslektor i matematikkdidaktikk

Matematikksenteret

-Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen skal bidra til økt kvalitet i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole og videregående skole. Lærere, skoleledere, skole- og barnehageeiere og pedagogisk personale i barnehageneer de sentrale målgruppene for Matematikksenterets virksomhet. Lærerutdanningsinstitusjonene er i hovedsak målgruppe for vårt bidrag i arbeidet med kompetanseutvikling.

Senteret er administrativt tilknyttet NTNU og har i dag ca. 35 medarbeidere. Nærmere opplysninger finnes på: www.matematikksenteret.no.

 

Universitetslektor matematikkdidaktikk i 50 % stilling (inntil 2 stillinger) – nasjonale prøver og læringsstøttende prøver i regning


Matematikksenteret har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet ansvar for utvikling av nasjonale prøver i regning for grunnskolen og læringsstøttende prøver i regning for videregående skole. Til dette prosjektet søker vi inntil 2 nye medarbeidere, hver i 50 % stilling. Engasjementet er for perioden 01.08.18 til 31.07.19 med 6 måneders prøvetid.

 

 Arbeidsområde

Arbeidsoppgavene er i hovedsak tilknyttet utvikling av nasjonale prøver og læringsstøttende prøver i regning. I utvikling av prøvene arbeider vi med

 • utvikling av oppgaver
 • utvikling av veiledningsmateriell tilknyttet prøvene
 • vurdering og analyse av elevsvar
 • publisering av resultater skriftlig og gjennom å holde kurs for ulike nivå i utdanningssystemet

Prøvene er elektroniske, og det vil bli gitt opplæring i programmet som brukes til å utvikle oppgavene.

 

Kvalifikasjoner

Vi søker medarbeidere som har

 • mastergrad eller tilsvarende utdanning i matematikk/matematikkdidaktikk
 • godkjent praktisk-pedagogisk utdanning eller tilsvarende
 • kompetanse innen IKT
 • god kjennskap til og kunnskap om undervisning i norsk skole
 • undervisningserfaring fra grunnskole eller videregående skole i Norge
 • god skriftlig formuleringsevne
 • gode samarbeidsegenskaper

Det vil være en fordel med erfaring fra skolerelatert utviklingsarbeid generelt og med utvikling av oppgaver til tester spesielt. Ved vurderingen vil det bli lagt vekt på personlig egnethet til stillingen.


Hvis det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelærer.


Arbeidssted er ved NTNU i Trondheim og det må påregnes noe reising.


Stilling som universitetslektor (kode 1009) lønnes normalt innenfor brutto kr. 474 700–623 900 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Det trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til prosjektleder for prøveutvikling ved Matematikksenteret, Grethe Ravlo, tlf. 73 55 11 59 / 957 24 580, e-post: grethe.ravlo@matematikksenteret.no


Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden merket med NTNU-nr. 21/17.
Søknadsfrist: 16. desember 2017.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  144832
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 121/17
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger