Moss ligger sentralt i Østfold. Byen har i overkant av 32 000 innbyggere og er et kulturelt og næringsmessig regionsenter for dobbelt så mange. Moss kommune har ca. 2.500 medarbeidere. Sammen med Rygge skal Moss bygge nye Moss kommune, som etableres 1. januar 2020.

Saksbehandler for Helse- og omsorgstjenester

Denne stillingen er ikke aktiv.