Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Administrasjonsavdelinga. Avdelingas hovedoppgaver er å gi service på våre fagområder til alle medarbeidere og avdelinger slik at de har de beste forutsetninger for å utøve sine oppdrag mot kommuner og andre samarbeidspartnere. Våre fagområder er HR, økonomi, IKT, arkiv/dokumentforvaltning, drift og servicesenter. Vi er 27 medarbeidere i avdelinga fordelt i tre seksjoner; dokumentsenteret, HR- drift og økonomiseksjon (HØR) og IKT- og serviceseksjon.

Førstekonsulent - IKT st nr 23/17

 

Er du vår nye IKT konsulent?


Administrasjonsavdelinga har nå ledig stilling som førstekonsulent IKT i IKT-seksjonen. Arbeidsoppgavene omfatter intern Brukersupport, sikker utskrift løsning, møterom, drift av Windows klienter og Windows servere, Active Directory og VMware infrastruktur. I tillegg kommer drift av basis infrastruktur som nettverk, lagring og backup, Arbeidsoppgavene vil til enhver tid kunne justeres i forhold til nye prioriteringer ved embetet. 

IKT seksjonen består av 3 ansatte og 1 lærling pr dags dato.

 

 

 Du har: 

 

 • IKT fagbrev eller annen relevant utdanning.

 • Erfaring fra arbeid med basis infrastruktur, som nettverk, switcher og rutere, fortrinnsvis CheckPoint og Cisco (brannmurer og switcher).

 • Erfaring på VmWare infrastruktur.

 • Erfaring fra drift av Windows klienter og drift av Windows 2008/2012 server.

 • Erfaring i bruk av Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) for utrulling og vedlikehold av våre klienter.

 • Erfaring fra utarbeidelse av rutinedokumentasjon

 • Interesse for å veilede og drive brukerstøtte til andre mennesker.

 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk.

 

 Vi ønsker også at du har: 

 • Kunnskap om møteromsløsninger.

 • Kjennskap til MyQ sikker utskrift løsninger.

 • Erfaring med Microsoft SharePoint og Office 365 og drift av Windows 2016 server.

 • Kjennskap til ITIL prosesser og Paessler network monitor software (PRTG).

 • Evne til å arbeide selvstendig, kunne formidle egne initiativ og samarbeide godt i team.

   

   

  I tillegg til dette vil personlig egnethet vil bli vektlagt, og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

 

 Vi tilbyr: 

 • Et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger.

 • Lønn som førstekonsulent i kode 1408 (fra kr. 410.000,- - kr. 460.000,- pr. år) avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.

 • Pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%).

 • Raus arbeidsgiverpolitikk.

 • Gode velferdsordninger.

 • Arbeidssted Bodø.

 • Fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk.

   

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

   

  I henhold til offentleglova vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, må grunngi dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter anmodning om å bli unntatt offentlig søkerliste. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

   

  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til IKT sjef Stig Nordby, e-post fmnostn@fylkesmannen.no eller tlf 75 54 78 70.


 

Søknadsfrist: 15.12.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nordland
 • Nettside
 • Kommune
  Bodø
 • Jobbnorge-ID
  144719
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger