Barne-, ungdoms- og familieetaten

Fosterhjemstjenesten Bufetat, region sør, avd. Kristiansand

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region sør dekker Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Psykolog/psykologspesialist/seniorrådgiver

Fosterhjemstjenesten Bufetat region sør, ved Spisskompetansemiljø (SKM) opplæring og gruppeveiledning fosterhjem har ledig en fast 100% stilling som psykolog/psykolog med godkjent spesialisering/seniorrådgiver.

Stillingen er knyttet til et nasjonalt spisskompetansemiljø som i dag består av 7 stillinger, administrativt lokalisert i Kristiansand.

Spisskompetansemiljøet har et nasjonalt ansvar for fagutvikling, opplæring, veiledning og kvalitetssikring av opplæring og veiledning til fosterhjem. Spisskompetansemiljøet jobber hovedsakelig på oppdrag fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet. Fram til 2020 vil et nasjonalt hovedområde være utvikling av modulbasert opplæring for fosterforeldre.

Arbeidssted: Kristiansand

Spisskompetansemiljøet skal:

 • Følge med på og bidra til fagutvikling
 • Følge med på forskning og praksisutvikling
 • Produsere og gjøre tilgjengelig erfaringsbasert kunnskap
 • Drifte PRIDE lederopplæring
 • Evaluere praksis
 • Være oppdatert på forskning, etablere samarbeid med ulike kompetanse- og forskningsmiljøer
 • Kvalitetssikre praksis
 • Utarbeide faglig plattform
 • Formidle kompetanse og god praksis
 • Arrangere fagseminarer
 • Bidra til kvalifisering av veiledere og kursledere
 • Bidra til å gjøre tilbudet kjent i befolkning og andre tjenester
 • Tilgjengelig for opplæring/kursing overfor andre tjenester
 • Gjøre tilbudet godt kjent hos henvisningsinstanser
 • Delta i praksisnært arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves utdanning som psykolog/sosionom/barnevernpedagog eller annen relevant utdanning på minimum masternivå
 • Stillingsinnehaver må kunne håndtere relevante fag- og administrative IKT-systemer

Det er ønskelig med:

 • Forskerkompetanse
 • Klinisk erfaring fra barnevern eller BUP
 • Erfaring i å gi veiledning og undervisning
 • Erfaring med e-læring og utdanning via digitale plattformer
 • Erfaring i prosjektledelse

Personlige egenskaper: 

 • Gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig
 • Gode analytiske evner, samt evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig
 • Fleksibel, omgjengelig og tydelig, med gode mellommenneskelige evner
 • Innovativ, løsnings- og resultatorientert med evne til å håndtere utfordrende situasjoner
 • Pålitelig, serviceinnstilt og har stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 0794 psykolog eller 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. med lønnsplassering fra kr. 522 400,- til kr. 745 600,- pr.år eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, med lønnsplassering p.t. fra kr. 522 400,- til kr 600 200,- pr.år. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger:

 • Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etninsk bakgrunn. Bufetat har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn.
 • Stillingen er for tiden lagt til Fosterhjemstjenesten i Bufetat Region sør.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. Lov om barnevern §6-10, og forskrift om politiattest §6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Bufetat er en IA(inkluderende arbeidsliv)-virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offelntlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf.Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova) §25.
 • Søker må ha sertifikat klasse B.
 • Det må påregnes reisevirksomhet.

Kontaktpersoner for stillingen:

Avdelingsleder Nan Lisbeth H. Høgeli, tlf. 466 18 294

Avdelingsdirektør Jan Ove Nesse, tlf. 466 18 322

Fung.enhetsleder Tor Ivar Andersen, tlf. 466 18 431

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet varighet og stillingsstørrelse skal tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 31. desember 2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  144655
 • Intern-ID
  Sør 81/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger