Norge har 104 domstoler med 1900 ansatte. Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for domstolene. DAs ansvar overfor domstolene omfatter blant annet økonomi, organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, IKT-løsninger og kommunikasjonsarbeid. 

Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. Arbeidsoppgavene er i hovedsak omforming av eiendommer, fellestiltak mellom eiendommer, klarlegging og fastsetting av eiendomsgrenser og andre rettstilhøve som gjelder fast eiendom, ulike skjønn m.m. Landet er delt inn i 34 jordskifteretter med til sammen ca. 240 ansatte.

I jordskiftedomstolene er det pr. i dag åtte landskonsulenter. Disse har et særskilt ansvar for utvikling og støtte til jordskiftedomstolene innenfor ulike fagområder. Landskonsulentene har sine kontorsteder i ulike jordskiftedomstoler. DA har det overordnede faglige ansvaret for landskonsulentene.

Det er ledig stilling som  

Landskonsulent i skogfag

Arbeidsstedet er Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett, Hamar, hvor det i dag arbeider fire landskonsulenter i tillegg til domstolens sju ansatte. 

Landskonsulenten i skogfag er rådgiver i skogfaglige og verdsettingsfaglige spørsmål, og skal i tillegg drive utviklingsarbeid, kunnskapsoppbygging og -formidling, internt og eksternt. Vedkommende er ansvarlig for utvikling og vedlikehold av jordskiftedomstolens fagsystemer for skog- og veisaker. Vedkommende skal sammen med de øvrige landskonsulentene bidra til at arbeidet i jordskiftedomstolene gjøres effektivt og med god kvalitet.  

Vi søker etter en kandidat med master i skogfag fra NMBU eller tilsvarende utdanning. Vi forutsetter god innsikt i det teoretiske grunnlaget for beregningsmetoder og datainnsamling for verdsetting av skog. God kompetanse i GIS vil bli vektlagt. 

Det er også ønskelig med god kompetanse på ulike tekniske og rettslige problemstillinger angående private veier. I verdsettingsarbeidet og arbeidet med veisaker er det omfattende bruk av IKT, både i form av generell programvare og internt utviklede applikasjoner.  

Kandidaten må ha stort engasjement for faget, gode samarbeidsevner og høy grad av selvstendighet. Det forutsettes gode formuleringsevner, både skriftlig og muntlig.  

Vi kan tilby interessante oppgaver som gir gode muligheter for egenutvikling innen fagområdet og kontakt med forskningsmiljøer. Det må påregnes noe reisevirksomhet.  

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten som seniorrådgiver etter kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse. 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til:

 • Seniorrådgiver i DA Morten Strand, mobilnr: 41462468, epost: morten.strand@domstol.no
 • Jordskifterettsleder ved Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett Trond Ivar Tømmervold, mobilnr: 90735787 epost: tit@domstol.no.


Generell informasjon om jordskiftedomstolene finner du på www.domstol.no.

Vi legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne. 

Det bes om at søknad med CV, vitnemål og relevante attester legges inn i det elektroniske søknadsskjemaet som finnes under "søk stillingen". 

Søknadsfrist: 03.12.2017 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Du henvises til Offentleglova § 25, annet ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  Domstoladministrasjonen
 • Nettside
 • Kommune
  Hamar
 • Jobbnorge-ID
  144496
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger