Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Instituttleder - Visuelle og sceniske fag

 

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 4-årig 100% åremålsstilling som instituttleder med tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til Fakultet for kunstfag, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

 

Fakultet for kunstfag har rundt 500 studenter og 80 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for rytmisk musikk, og Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Se Fakultet for kunstfag.

 

Institutt for visuelle og sceniske fag tilbyr mastergrad i kunstfag, 3-årig faglærerutdanning i teater og bachelorgrad i kunst og håndverk, i tillegg til flere årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanningene. Instituttet anvender et bredt og åpent kunstbegrep, og studietilbudene kombinerer didaktisk, vitenskapelig og utøvende/skapende praksis. Instituttet bidrar til fakultetets FoU-plattform KiK–Kunst i kontekst http://www.uia.no/senter-og-nettverk/kunst-i-kontekst-kik, og den nyoppstartede spesialiseringen Kunst i kontekst ved fakultetets ph.d.-program.

 

 

Arbeidsoppgaver:

 

Instituttleders ansvar og oppgaver omfatter generell faglig ledelse, utdanningsledelse og forskningsledelse.

 

Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe, sammen med dekan, fakultetsdirektør og de øvrige lederne ved fakultetet. Ledergruppen har et samlet ansvar for at universitetets og fakultetets faglige og strategiske mål blir fulgt opp. Instituttlederen har ansvar for utvikling av nye fagområder og arbeidsformer, og må ha gode evner til å gjennomføre fakultetets og instituttets strategi. Han/hun må kunne ta vare på og utvikle den tette kontakten med kulturlivet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det legges vekt på at instituttleder bidrar til å utvikle prosjekter som genererer eksterne inntekter til forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

 

Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen som nærmere beskriver arbeidsoppgaver og ansvar:

https://www.uia.no/om-uia/organisasjon/leiing-og-administrasjon/instruksar-og-mandat/instruks-for-instituttleder

 

 

Kvalifikasjoner:

Søkere må ha

 • vitenskapelig og/eller kunstnerisk kompetanse på høyt nivå
 • erfaring fra faglige og/eller faglig-administrative lederstillinger
 • erfaring fra arbeid med strategi
 • erfaring fra arbeid med økonomi
 • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesielt

 

Søkere bør ha

 • undervisningserfaring fra UH-sektoren.
 • utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor visuelle og eller sceniske fag.
 • god kjennskap til utøvende og pedagogiske studier i visuelle og eller sceniske fag.

 

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk, og den som tilsettes må beherske norsk/et annet skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig.

 

Personlige egenskaper knyttet til samarbeid og evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid vil være vesentlig. Det vil bli lagt vekt på relevant erfaring. Stillingen krever gode lederegenskaper, evne til strategisk tenking og god økonomiforståelse.

 

 

Vi tilbyr:

 

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.500, kode 1475 Instituttleder, kr. 623 900 – 722 400 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Søknadsfrist: 01.12.17

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Marit Wergeland-Yates, tlf. 38 14 13 66, mobil 996 95 708, e-post marit.wergeland-yates@uia.no, eller fakultetsdirektør Jan Oddvar Skisland, tlf. 38 14 20 23, mobil 982 87 900, e-post jan.oddvar.skisland@uia.no. Instruks for instituttlederstillingen fås ved henvendelse til Tone Elisabeth Furre, tlf. 38 14 19 65, e-post tone.e.furre@uia.no.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  144461
 • Intern-ID
  Ref. 185/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger