Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

 

 

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Avdelingsingeniør/overingeniør – Molekylærgenetikk/genomanalyse – Ref.nr. 17/05160

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk og er organisert i to institutt: Institutt for plantevitenskap (IPV) og Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap (IHA).

 

Ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA), Centre for Integrative Genetics (CIGENE), er det på grunn av en stadig økende oppdragsmengde ledig 1-2 stillinger som avdelingsingeniør/overingeniør innen molekylærgenetikk/genomanalyse. Stillingene er 2-årige engasjement med mulighet for forlengelse og eventuell fast ansettelse.

 

Fakultetet har ca. 160 vitenskapelige/tekniske ansatte og 18 ansatte i fakultetsadministrasjonen som yter service og er rådgivere for fakultetet. Arbeidssted er campus Ås.

 

Fakultetet tilbyr bachelor- og masterprogram i biologi, husdyrvitenskap og plantevitenskap, engelskspråklige masterprogram i Animal Breeding and Genetics, Agroecology, Aquaculture, Feed Manufacturing Technology og Plant Science og doktorgrad (ph.d.) innen husdyr- og akvakulturvitenskap og plantevitenskap.

 

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil bestå i daglig drift av «genomplatformen» i CIGENE. Den rette kandidaten vil blant annet bli satt til å utføre rutinegenotyping ved hjelp av avanserte pipetteringsroboter og State-of-the-art genotypingsutstyr. Årlig analyseres et stort antall prøver, ofte med korte tidsfrister. Det må derfor påregnes høyt arbeidspress i perioder, hovedsakelig innenfor normalarbeidstid.

 

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå av:

 • Storskala SNP-genotyping
 • Kvalitetssikring og analyse av SNP-data
 • Ekstraksjon, kvantifisering og normalisering av DNA og RNA
 • Preparering av DNA- og RNA-bibliotek til ny sekvenseringsteknologi (NGS)
 • Genotyping ved bruk av sekvenseringsteknologi (feks. Genotyping-by-sequencing)
 • Generelle molekylærbiologiske aktiviteter

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

 • For stillingen kreves det minimum 3-årig ingeniørutdannelse eller mastergrad innen molekylærbiologi/genetikk eller nært tilgrensende fagretning
 • Kandidaten må nylig ha arbeidet med molekylærgenetiske metoder og ha bred erfaring
 • Erfaring med storskala genomanalyser av relevans for stillingen er en fordel

 

Personlige egenskaper/egnethet

 • Gode samarbeidsevner
 • Svært nøyaktig og strukturert
 • Innsatsvilje, selvstendighet og pågangsmot
 • Fleksibel
 • Gode evner til formidling og kommunikasjon på norsk eller engelsk

 

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

 

Lønnsvilkår

Ved tilsetting som avdelingsingeniør kreves relevant utdanning fra høyskole og universitet, minimum bachelor (kode 1085/LR 22) i lønnstrinn 45-57 (404 000-490 900). Ved tilsetting som overingeniør kreves høyere utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole (kode 1087) i lønnstrinn 52-65 (451 300-569 000). Stillingen er tilsluttet statens pensjonskasse.

 

 

Nærmere opplysning

Kan fås ved å kontakte Matthew Kent, tlf. 67232701, e-post: mattk@nmbu.no eller Kristil Kindem Sundsaasen, tlf. 67232612, epost: kristil.sundsaasen@nmbu.no

 

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via lenken «Søk stillingen» øverst på denne siden, vedlagt CV, eksamensresultater og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 26. november 2017

 

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

 

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Nettside
 • Kommune
  Ås
 • Jobbnorge-ID
  144456
 • Intern-ID
  17/05160
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger