KRIMINALOMSORGEN BERGEN FENGSEL

Kriminalomsorga gjennomfører dei strafferettslege reaksjonane som blir fastsatt av påtalemyndigheita eller idømt av domstolane. Kriminalomsorgen region vest er eit etatsnivå lagt under Kriminalomsorgsdirektoratet med overordna ansvar for straffegjennomføringa i fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Region vest med omlag 500 tilsette, har sin administrasjon i Bergen. Region vest administrerer fem fengsel, tre friomsorgskontor, ein overgangsbustad, samt senter for narkotikaprogram med domstolskontroll i Bergen. Arbeidet i kriminalomsorga er utfordrande og vi legg vekt på å ha eit godt fagleg og stimulerande arbeidsmiljø.


Bergen fengsel har 281 soningsplassar, av dei er 63 med lågare sikkerheitsnivå. Fengslet har ei brei fagleg tilnærming i arbeidet med å gjere straffa til eit verksamt reiskap i tilbakeføringa til samfunnet. Fengselet har omfattande samhandling med andre offentlege etatar, forskingsmiljø og private aktørar i arbeidet med å fylgje kriminalomsorga sine strategiar.


Vår visjon er: Aktiv kriminalomsorg - tryggare samfunn  

Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement

Leiar for arbeidsdrifta

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region vest
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  144443
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger