NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap


Fast stilling som prosjektøkonom – førstekonsulent (1408) / seniorkonsulent (1363) ved NTNU

Vi søker en dyktig og løsningsorientert prosjektøkonom til en fast stilling. Oppstart så snart som mulig.

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) er et spennende institutt i stor vekst og omstilling, og består av mange ulike faggrupper med forskere og undervisere som er ledende innen sine fagfelt. Instituttet har som mål å drive systematisk arbeid med å forbedre undervisningen og stadig videreutvikle innovasjons- og forskningsstrategien. Les mer om Instituttet her www.ntnu.no/inb.

Som prosjektøkonom vil du få en sentral rolle i et administrativt team som har som sin hovedoppgave å bidra til denne utviklingen, og å bygge opp under undervisnings- og forskningsaktiviteten.

Viktigste oppgaver som prosjektøkonom

 • Økonomisk rådgivning til prosjektledere i budsjetteringsprosesser
 • Regnskapsanalyse, økonomisk oppfølging av prosjekter samt rapportering og administrativ håndtering av kontraktsinngåelse
 • Inneha og ivareta kunnskap om NTNUs reglement, retningslinjer, instrukser, rutiner og systemer knyttet til eksternfinansiert virksomhet

Bakgrunn og kompetanse

Krav til søkere:

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen relevante fagområder. Bachelornivå er minstekravet, men masternivå vil bli foretrukket
 • Relevant erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • God prosjekt- og økonomiforståelse
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

I tillegg er det ønskelig at du har:

 • Gode IT-kunnskaper, spesielt Excel, men gjerne med erfaring fra bruk av prosjektstyringssystem (NTNU benytter Maconomy)

Personlig egnethet og motivasjon vil tillegges stor vekt.

Vi søker en person som er

 • Løsningsorientert, strukturert og leveringsdyktig
 • i stand til å arbeide selvstendig med daglig drift og samtidig arbeide utviklingsorientert
 • fleksibel og evner å tenke helhetlig
 • utadvendt, tar initiativ og ønsker å bidra til godt samarbeid
 • har forståelse for servicerollen og støttefunksjonen for den faglige virksomheten

Stillingsinnehavers nærmeste medarbeidere er instituttets prosjektledere og økonomimedarbeidere, og vedkommende rapporterer til kontorsjef INB.

Stillingen gir gode utviklingsmuligheter med allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og inspirerende arbeidsmiljø. NTNU er i kontinuerlig utvikling for å bli et ledende universitet innen forskning og utdanning. Stillingen gir mulighet til å jobbe med forskere med et nasjonalt og internasjonalt fokus.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. For å oppnå en balansert kjønnssammensetning oppfordrer vi spesielt menn til å søke.

Stillingen innplasseres som førstekonsulent (kode 1408) eller seniorkonsulent (kode 1363) avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen som førstekonsulent lønnes med minimum årslønn kr. 361 300. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kl. 386 300- 466 100 per år. Stillingen som seniorkonsulent lønnes med minimum årslønn kr. 429 700. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kl. 450 900- 517 300 per år. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via denne siden (www.jobbnorge.no). Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Søknadsfrist: 27.11. 2017

Utfyllende opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til: Kontorsjef Torill Naavik, tlf. 95910637, e-post torill.naavik@ntnu.no eller controller Torill Foss Lundgren tlf. 72825767, torill.f.lundgren@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til: HR-konsulent Marta Aandahl, tlf. 90553511, e-post marta.aandahl@ntnu.no.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  144429
 • Intern-ID
  2017/35955
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger