Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal gjennom nærhet til befolkning og miljø, bidra til en effektiv gjennomføring av Stortingets og Regjeringens politikk. Fylkesmannen skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Fylkesmannen må derfor ha et nært samarbeid med andre statsetater, fylkeskommunen og kommunene for å stimulere til initiativ og innsats knyttet til fylkets utvikling. Fra 01.01.2018 blir Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slått sammen til Fylkesmannen i Trøndelag.

Kommunikasjonsrådgiver (seniorrådgiver)

Vi ønsker å videreutvikle og styrke vårt kommunikasjonsarbeid både eksternt og internt, og søker etter en samfunnsengasjert og profesjonell medarbeider som både kan jobbe strategisk og operativt. Stillingen er fast, og organisatorisk plassert i fylkesmannens stab. Stillingen vil ha kontorsted i Trondheim, men tilstedeværelse både i Trondheim og Steinkjer må påregnes. Stillingen vil inngå i et team, med en kommunikasjonsrådgiver med kontorsted også i Steinkjer. Virkeområde vil være hele Trøndelag, og det må påregnes en del reisevirksomhet.

 

 

Hovedoppgaver for stillingen

 • bistå Fylkesmannsembetet i å formidle våre samfunnsoppdrag tydelig, effektivt, åpent og helhetlig til alle våre målgrupper
 • delta i arbeidet med å utvikle og gjennomføre en ny kommunikasjonsstrategi, hvor helhetlig og tverrfaglig kommunikasjon, samt klart språk vektlegges
 • aktiv faglig deltagelse i embetets kommunikasjonsarbeid, herunder utvikling av informasjonsmateriell og ulike former for nettbasert kommunikasjon, i samarbeid med vårt interne Kommunikasjonsforum, med representanter fra fagavdelingene.
 • kommunikasjonsrådgiverne inngår også i Fylkesmannens kriseledelse og leder arbeidet med kommunikasjon i tilknytning til krisehåndtering og beredskap.
 • tilrettelegge alt kommunikasjons- og mediearbeid som Fylkesmannen har ansvar for ved besøk fra Kongehuset i dialog med kommunikasjonsenheten på Slottet.

Vi søker etter en person som har

 • relevant høyere utdanning innenfor media og/eller kommunikasjon
 • erfaring fra kommunikasjonsarbeid og kjennskap til offentlig forvaltning
 • svært god formuleringsevne
 • oppdatert kunnskap, interesse og erfaring fra bruk av ulike kommunikasjonsverktøy og kanaler
 • evne til å jobbe både strategisk og operativt
 • lang erfaring og praksis kan kompensere for manglende formell utdanning

Det vil i tillegg være en fordel med kjennskap til landsdelen og våre kommuner.

 

Som person ønsker vi en utadvendt, initiativrik og kreativ person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og godt humør. Det er viktig å kunne jobbe selvstendig, og med god gjennomføringsevne.

 

Vedkommende som tilsettes, må sikkerhetsklareres.

 

Vi tilbyr

 • et godt faglig og sosialt miljø, med gode muligheter for en variert og svært spennende arbeidsdag
 • fleksibel arbeidstid
 • IA-bedrift som vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne
 • lønn som seniorrådgiver, stillingskode 1364, årslønn kr. 515 000 – 620 000, avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd

Det skal legges til rette for mangfold blant de ansatte ved embetet, særlig når det gjelder kjønn, etnisitet, funksjonsevne og alder.

 

De første 6 månedene regnes som prøvetid. Vil du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med ass. fylkesmann Mari Mogstad på tlf. 73 19 91 64 / 415 17 278 eller epost fmstmmo@fylkesmannen.no, evt. fylkesmann Brit Skjelbred på tlf. 73 19 92 32 / 950 61 401 eller epost fmstbsk@fylkesmannen.no.

 

Vi foretrekker at du søker elektronisk. Se annonsen og søk på stillingen via www.jobbnorge.no, ID 144421.

 

Søknadsfrist: 17.12.2017      

 

Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentleglova § 25 annet ledd.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  144421
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger